Förbättringar 2016

Kommunen arbetar aktivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och etablering. Bland annat genom ett förbättringsarbete som leds av arbetsgruppen Team näringsliv.

Gruppen består av nyckelpersoner från de förvaltningar som arbetar inom de områden som Enköpings företag tycker behöver förbättras mest. 2016 gjordes följande satsningar för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

  • Bygglovsavdelningen har förstärkts med ökad bemanning och ny ledning
  • Öppet hus för bygglovsärenden
  • Start av projektet Förenkla för företagen
  • Arbete i Team Näringsliv med nyckelfunktioner för myndighetsutövning och service
  • Samverkan med den lokala företagarföreningen Företagarna för förbättrat företagsklimat
  • Ökat informationsflöde och kommunikation via hemsida, nyhetsbrev, e-post och möten
  • Utvecklingsprogram för Myranområdet togs fram i samverkan med det lokala näringslivet och antogs av kommunstyrelsen
  • Helhetsgrepp för utveckling av ett attraktivt och levande centrum

Läs om vilka förbättringar som genomfördes under 2017 och vilka som planeras för 2018.

Om du är intresserad av att veta mer om våra projekt eller aktiviteter, tveka inte att kontakta oss på Näringslivsservice, Cissi Lööv näringslivschef, Lotta Stenberg näringslivskoordinator, Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare.

Du når oss på telefonnummer 0171-62 80 80 eller via mejl naringsliv@enkoping.se.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.