Förenkla för företagen i Enköping

Ett välmående och växande näringsliv är avgörande för hela kommunens tillväxt. Kommunens bemötande och hantering av företagsärenden har en central roll i företagsklimatet.

De flesta kommuner arbetar idag med att förbättra sin service till företagen. För att Enköping ska stå sig i konkurrensen som en attraktiv kommun för såväl företag som inflyttare och besökare genomförs nu ett förvaltningsövergripande arbete kring att skapa förutsättningar för ett välmående och växande näringsliv, kallat Förenkla för företagen. Förbättringsarbetet leds av arbetsgruppen Team näringsliv.

Team näringsliv består av nyckelpersoner från de förvaltningar som arbetar inom de områden som Enköpings företag har utpekat vara i störst behov av förbättring. Dessa områden är tillstånd, lov, tillsyn, plan och exploatering, upphandling, information, kommunikation och it.

Visionen för arbetet är: ”Enköpings kommun är den kommun som skapar bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, driva, växa och etablera sig i.”

Fyra fokusområden

Utöver visionen har fyra mål formulerats som ska vara uppfyllda i slutet av 2017:

  1. Det är enkelt för företagen att kontakta oss.
  2. Vi möter företagen som en kommun.
  3. Vi utvecklar kommunens verksamhet, service och tjänster i dialog med näringslivet.
  4. Enköpings kommun är och upplevs vara duktiga på tydlig och behovsanpassad kommunikation.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.