Projekt och utveckling

Kommunen arbetar aktivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och etablering. Bland annat genom ett förbättringsarbete som leds av arbetsgruppen Team näringsliv. Gruppen består av nyckelpersoner från de förvaltningar som arbetar inom de områden som Enköpings företag tycker behöver förbättras mest.

Sveriges bästa företagsklimat i fokus

De mätningar och rankingar som görs av företagsklimatet i Sveriges kommuner (Nöjd kund index, NKI och Svenskt näringslivsranking) har sedan 2011 haft en sjunkande trend för Enköping. Våren 2017 visade resultatet på en svag förbättring i Svenskt Näringslivs enkätsvar. Svenskt Näringslivsranking är en attitydmätning som visar företagens attityd till företagsklimatet vid det givna enkättillfället. Resultaten i NKI-mätningen avser föregående års ärenden.

Grundläggande arbeten 2017

 • FÖP (fördjupad översiktsplan) för Enköpings stad med tillhörande centrumbilaga har arbetats fram. FÖP pekar ut stadens utveckling på lång sikt. Det är lag på att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Den används också när kommunen behöver bestämma hur mark ska användas och när man beslutar om bygglov.
 • Varumärkesplattformen utformades med hjälp av input från invånare, företagare, tjänstemän och politiker. Den beslutades om i mars 2017 av Kommunstyrelsen. Enköpings platsvarumärke får färg och form som invånarna får möjlighet att rösta om i början av 2018. En undersökning bland invånarna och i Mälardalsområdet om Enköping som plats genomfördes i slutet av året.
 • Förenkla för företagen där fokus under året varit effektiv ärendehantering som upplevs positiv av företagen. Ett arbete som bland annat resulterat i tjänsten Dukat bord, bättre återkopplingsrutiner och betydande förbättring av företagarsidorna på kommunens hemsida

Gemensamt för dessa utvecklingsområden är att de tagits fram av tjänstemän i samverkan med företagare, invånare och politiker, och att de kommer ha stor påverkan på kommunens utveckling framöver.

2018 - ett år då viktiga beslut tas

 • Fördjupad översiktsplan med centrumbilaga antas.
 • Kommunhus, kulturhus, och gymnasium hittar sina framtida placeringar.
 • Arbete med nya detaljplaner för flera viktiga privata fastigheter i staden påbörjas. Paushuset och Möbelhustomten för att nämna några.
 • Ny detaljplan för Myranområdet fastställs. Vilket innebär att kommunen kan erbjuda mark i ett mycket attraktivt läge för handel och andra passande verksamheter.
 • Flera nya etableringar landar i området runt östra infarten.
 • Nytt platsvarumärke

Dessutom kommer vi:

 • Genomföra branschmöten med de lokala byggföretagen och livsmedelsproducenterna.
 • Fortsätta dialogen med Hälsoföretagen.
 • Intensifiera arbete med e-tjänster för företagsärenden.
 • Lägga planen för kommunens marknadsföring och börja agera utifrån den.
 • Sätta ökat fokus på UF (ung företagsamhet).
 • Arbeta ännu mer med företagsklimatsfrågor tillsammans med Företagarna.
 • Fortsätta utvecklingsarbetet med att förenkla för företagen.

Läs också vilka förbättringar vi genomförde 2016.

Om du är intresserad av att veta mer om våra projekt eller aktiviteter, tveka inte att kontakta oss på Näringslivsservice, Cissi Lööv näringslivschef, Lotta Stenberg näringslivskoordinator, Thomas Adlercretuz marknadsutvecklare.

Du når oss på telefonnummer 0171-62 80 80 eller via mejl naringsliv@enkoping.se.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.