Företagarföreningar

Det finns lokala och regionala föreningar som du kan bli medlem i för att lära känna andra företagare. Kontakta respektive förening för mer information om medlemskap och aktiviteter.

Enköping Centrumsamverkan

Ordförande: Susann Karlsson
E-post: susanne.karlsson@lifeeurope.se
Webbplats: www.enkopingcentrum.se

Enköpings Fabriks- och Hantverksförening

Ordförande: Claes Brorsson
E-post: info@hantverksforeningen.org
Webbplats: http://hantverksforeningen.org

Företagarna i Enköping

Ordförande: Johan Borg
E-post: enkoping@foretagarna.se
Webbplats: www.foretagarna.se/enkoping

Fjärdhundraland ekonomisk förening

Ordförande: Mats Thorburn
E-post: mats@fjardhundraland.se
Webbplats: www.fjardhundraland.se

LRF Mälardalen

E-post: malardalen@lrf.se
Webbplats: http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/malardalen/

Mälarlandet

Kontaktpersoner:
Ulf Sandqvist, e-post: tibbleantik@gmail.com
Anne-Marie Ericsson, e-post: turism@djurby.se
Webbplats: www.malarlandet.se

Örsundsbro Företagarförening

Ordförande: Marita Haijlen
E-post: info@firfasad.se
Webbplats: www.orsundsbro.se/

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.