Enköpings näringsliv

Enköpings kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm – Mälardalen.

Det geografiska läget vid Mälaren i kombination med närheten till Stockholm, Uppsala och Västerås gör Enköping till en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

Företagen i kommunen gynnas av den starka tillväxten i regionen och många företag vill etablera sig i Enköping. Närheten till kompetens och bra transportvägar, E18 och riksvägarna 55 samt 70 möts här är några saker som lockar. Prognoserna visar också en stark tillväxt av befolkningen i kommunen. Det är något som attraherar fler företag att etablera sig i Enköping, speciellt företag med inriktning på logistik, industri, handel, tjänster och service.

Idag bor cirka 43 000 personer i Enköpings kommun. Ungefär 8 000 personer pendlar ut från kommunen till sina arbeten i Uppsala, Stockholm och Västerås men också till Håbo och Upplands-Bro. Cirka 4 000 personer pendlar in till kommunen i huvudsak från Uppsala och Västerås men också från Stockholm och Håbo.

Näringslivets konkurrens­kraft och tillväxt

Enköping har starka kopplingar till Stockholmsregionens näringsliv, med logistik, byggverksamhet och en växande tjänstesektor som grund. Vi ser även en växande grön näring (besöksnäring) sprungen ur kommunens starka jordbrukstradition och det faktum att hälften av befolkningen bor på landsbygden.

Flest företag och anställda i Enköping finns inom företagstjänster, bygg samt parti- och detaljhandel.

Enligt Upplysningscentralen (UC) 2018 uppgår antal registrerade företag i kommunen till:

 • 4599 aktiva företag
 • 284 nystartade
 • 934 inom lantbruk, skog o fiske

Aktiebolagen i Enköpings kommun står för drygt 80 procent av arbetstillfällena och 90 procent av omsättningen.

Handeln

Handeln har utvecklats i Enköping. Inte minst sällanköpsindex som har ökat i takt med att det externa handelsområdet Myran vid E18 har växt. Vi har idag ett handelsindex på ca 80 där dagligvaruhandel har ca 90, sällanköpshandel ca 70.

Kommunfakta

 • Folkmängd: 44 429 (2018)
 • Yta: 1 184 km2 (2012)
 • Företag: 4 599 (2018-09)
 • Nystartade företag: 284 (2018)
 • Större kommunala investeringsprojekt kommande fem år: Simhall, gymnasium, kommunhus, kulturhus.
 • Handelsyta: ca 120 000 m2
 • Industrimark: ca 1 075 000 m2

Största arbetsgivarna i Enköping

(antal anställda)

 • Enköpings Kommun
 • Ledningsregementet
 • Lasarettet i Enköping
 • Martin & Servera
 • Oriola
 • PJB Business (ICA Maxi Enköping)
 • Enköpings Åkeri
 • KG Knutson
 • Nobina
 • Samhall
 • Coop
 • Sparbanken
 • Adecco