Offentlig upphandling

Här hittar du aktuella offentliga upphandlingar och hjälp kring hur ditt företag gör för att lämna anbud hos oss på Enköpings kommun.

Varje år upphandlar Enköpings kommun varor och tjänster för cirka 1,2 miljarder kronor. För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter cirka 680 miljarder kronor.

Genom att öka din kunskap inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU.

För att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet finns regler för hur vi gör våra upphandlingar och inköp. För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss.

Vanliga frågor

Vilka regler gäller för offentlig upphandling?

I första hand styrs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om koncessioner. Läs mer om regler för upphandling.

Vad ska jag tänka på vid inlämning av anbud?

När upphandlingen är annonserad kan kommunikationen endast ske via upphandlingssystemet. Därför är det viktigt att du ställer dina frågor i god tid och förbereder ditt anbud noggrant. Läs mer om vad du ska tänka på vid inlämning av anbud.

Hur fakturerar jag kommunen?

Vi vill att de leverantörsfakturor som du skickar till kommunen ska bli rätt. Från den 1 april 2019 ska alla fakturor som skickas till offentlig sektor vara e-fakturor. Läs mer om hur du fakturerar kommunen.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.