E-faktura

Från och med den 1 april 2019 börjar en ny lag att gälla. Lagen säger att alla fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara e-fakturor.

Obligatoriskt med e-faktura enligt ny lag

Från och med den 1 april 2019 börjar en ny lag att gälla. Lagen säger att alla fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara e-fakturor.

Undantag från ovan lag gäller om du redan har ett avtal med kommunen där det står att du kan fakturera via pappersfaktura. Men när det avtalet sedan löper ut och ett nytt skapas måste du fakturera via e-faktura.

På DIGGs webbplats kan du läsa mer om vilka undantag från lagen som görs.

Fördelar med att använda e-fakturor

 • Du effektiviserar din fakturahanteringsprocess
 • Du slipper skriva ut och lägga fakturor i kuvert samt betala för papper, kuvert och porto.
 • Det går snabbare då fakturan når fram på sekunder istället för dagar
 • Risken för fel minskar då manuellt arbete minimeras
 • Det är mer miljövänligt då det inte behövs några pappersutskrifter 

Skillnad på pdf-faktura och e-faktura

En pdf-faktura är en pappersfaktura i digitalt format. Den räknas därför inte som en e-faktura. Enköpings kommun tar idag inte emot pdf-fakturor.

Fakturans innehåll

För att en e-faktura till Enköpings kommun ska kunna hanteras finns krav på vad den ska innehålla för information:

 • Kommunens faktureringsadress:
  Enköpings kommun
  Box 924
  745 25 Enköping
 • Beställar-id (7 siffror)
 • Kommunens beställare (namn)
 • Leveransadress
 • Fakturadatum och fakturanummer
 • Leverantörens namn och adress
 • Leverantörens bankgiro eller plusgiro
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Organisationsnummer och VAT-registreringsnummer
 • F-skattsedel
 • Specifikation av varor och tjänster som levererats

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller ett beställar-id. Personen från Enköpings kommun som beställer en vara eller en tjänst av dittt företag ska i samband med beställningen uppge sitt beställar-id.

Information gällande e-faktura

Enköpings kommun tar emot e-fakturor via VAN Operatör eller Fakturaportalen. De kan skickas i formaten; Peppol Bis Billing 3, Peppol Bis 5A samt Svefaktura 1.0 enligt SFTI.

På samtliga fakturor är det krav att ett 7-siffrigt beställar-id finns, till exempel 2110300. Är beställar-id fel eller saknas kommer fakturan inte att levereras till oss. Den behöver korrigeras och sändas om. Vi meddelar dig via mejl om detta måste ske. Vänligen kontakta beställaren för korrekt beställar-id.

För användandet av VAN Operatör; kontakta ditt företags samarbetspartner för anslutning.

Vår VAN-operatör: EVRY

Vår partsidentitet: 2120000282

Innehållskrav: Alla fakturor som skickas till oss ska ha ett giltigt beställar-id. Ange ett sjusiffrigt beställar-id i "Er referens", fältet /Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID i Svefakturan.

Bilagor: Skickas som Base64 i ett "ObjectEnvelope", tillsammans med den faktura de hör ihop med, "istoppade" i ett SBDH-kuvert.

Kontakt Evry: edi.se@evry.com

Skapa e-fakturor via Fakturaportalen

Fakturaportalen är lämplig för företag som saknar affärssystem för e-fakturering. Att skapa e-faktura via Fakturaportalen innebär att fakturan får det format som behövs för att den ska klassas som en e-faktura. Det går att skapa 25 stycken e-fakturor kostnadsfritt per månad och flera lösningar finns tillgängliga om utökat behov finns.

Manual: Anslutning till Fakturaportalen (pdf, 394 kB)

Webbplats: www.fakturaportalen.se

Kontakt:
E-post: support@fakturaportalen.se
Telefon: 08-446 34 00

Har du frågor om fakturor?

Kontakta oss på e-post ekonomiservice@enkoping.se.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.