E-faktura

Från och med den 1 april 2019 ska alla fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara e-fakturor.

Information gällande e-faktura

Enköpings kommun tar emot e-fakturor via VAN-operatör eller Fakturaportalen. De kan skickas i formaten; Peppol Bis Billing 3, Peppol Bis 5A samt Svefaktura 1.0 enligt SFTI. Vi använder oss av VAN-operatören EVRY och partsidentitet, vi använder inte GLN-nummer.

På samtliga fakturor ska ett 7-siffrigt beställar-id finnas, till exempel 2110300.

För användandet av VAN Operatör; kontakta ditt företags samarbetspartner för anslutning.

Vårt Peppol-id: 0007:2120000282

Vår VAN-operatör: EVRY

Vår partsidentitet: 2120000282

Innehållskrav: Alla fakturor som skickas till oss ska ha ett giltigt beställar-id. Ange ett sjusiffrigt beställar-id i "Er referens", fältet /Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID i Svefakturan.

Bilagor: Skickas som Base64 i ett "ObjectEnvelope", tillsammans med den faktura de hör ihop med, "istoppade" i ett SBDH-kuvert.

Kontakt Evry via e-post: edi.se@evry.com

Skapa e-fakturor via Faktura­portalen

Fakturaportalen är lämplig för företag som saknar affärssystem för e-fakturering. Att skapa e-faktura via Fakturaportalen innebär att fakturan får det format som behövs för att den ska klassas som en e-faktura. Det går att skapa 25 stycken e-fakturor kostnadsfritt per månad och flera lösningar finns tillgängliga om utökat behov finns.

Manual för anslutning till FakturaportalenPDF (pdf, 394 kB)

Besök fakturaportalens webbplats

Kontakt
E-post: support@fakturaportalen.se
Telefonnummer: 08-446 34 00

Beställar-id

När du skickar en faktura till Enköpings kommun måste du ange ett beställar-id. Enköpings kommuns beställar-id ska bestå av sju siffror.

Varje kostnadsställe inom Enköpings kommun har ett eget beställar-id som är lika med ett ansvarsnummer. Personen som beställer varor eller tjänster hos ditt företag är ansvarig för att uppge sitt beställar-id. I annat fall måste du som leverantör fråga efter det för att vi ska kunna hantera er faktura.

Fakturans innehåll

För att en e-faktura till Enköpings kommun ska kunna hanteras finns krav på vad den ska innehålla för information:

 • Kommunens faktureringsadress:
  Enköpings kommun
  Box 924
  745 25 Enköping
 • Ditt namn och företagets adress
 • Ditt organisations-/momsregistreringsnummer
 • Ditt företags bankgiro eller plusgiro
 • F-skattsedel (om du har det)
 • Beställar-id (7 siffror), ( =ett ansvarsnummer )
 • Enköping kommuns organisationsnummer 212000-0282
 • Enköping kommuns momsregistreringsnummer SE212000028201
 • Fakturadatum och fakturanummer
 • Kommunens beställare (namn)
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och momssats
 • Specifikation av varor och tjänster som faktureras

Skillnad på pdf-faktura och e-faktura

En pdf-faktura är en pappersfaktura i digitalt format. Den räknas därför inte som en e-faktura. Enköpings kommun tar idag inte emot pdf-fakturor.

Fördelar med att använda e-fakturor

 • Du effektiviserar din fakturahanteringsprocess
 • Du slipper skriva ut och lägga fakturor i kuvert samt betala för papper, kuvert och porto.
 • Det går snabbare då fakturan når fram på sekunder istället för dagar
 • Risken för fel minskar då manuellt arbete minimeras
 • Det är mer miljövänligt då det inte behövs några pappersutskrifter 

Obligatoriskt med e-faktura enligt ny lag

Från och med den 1 april 2019 börjar en ny lag att gälla. Lagen säger att alla fakturor som skickas till offentlig sektor ska vara e-fakturor.

Undantag från ovan lag gäller om du redan har ett avtal med kommunen där det står att du kan fakturera via pappersfaktura. Men när det avtalet sedan löper ut och ett nytt skapas måste du fakturera via e-faktura.

Läs mer om e-faktura på DIGGs webbplats

Har du frågor om fakturor?

Kontakta oss på e-post: ekonomiservice@enkoping.se