Intro­duktions­pro­grammen (Wester­lundska gymnasiet)

Framtidsval är inte lätta. Nu har du som arbetsgivare chansen att göra det "rätta" för ungdomar från Westerlundska gymnasiets introduktionsprogram.

Bild på elev från ett introduktionsprogram som håller i en borrmaskin.

Introduktionsprogrammen på Westerlundska gymansiet ger ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program en möjlighet till individuellt anpassad utbildning. Det finns flera olika introduktionsprogram där praktik ingår.

Individuellt alternativ (IMIND)

De ungdomar som går på Individuellt alternativ vill vi ge en möjlighet att ha praktik under kortare eller längre perioder. Praktiken är till för att öka deras kunskaper om ett yrke och den kunskap ungdomarna får under praktiken hjälper dem att göra bra val antingen till ett gymnasieprogram eller till ett yrke. Cirka 10-15 platser per/år.

Språk­introduktion (IMSPR)

De ungdomar som går Språkintroduktion är ungdomar med en annan etnisk bakgrund. Syftet med denna praktik är att ge ungdomarna en chans att testa på det svenska arbetlivet samt att utanför skolan öva sig på det svenska språket. Här har vi ett stort behov av platser! Cirka 50 platser per/termin och under en veckas tid per/elev.

Yrkes­introduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktion är en 1-3 årig utbildning inom Introduktionsprogrammen och syftet med utbildningen är att genom bland annat praktik ge eleven en utbildning som leder till arbete.

För ungdomarna som går Yrkesintroduktion handlar det om att ha praktik under en lång period och helst hos samma arbetsgivare då tanken är att de skall lära sig ett yrke under praktiken. Cirka 15 platser per/år.

Du som arbetsgivare har nu möjligheten att tillsammans med oss på Yrkesintroduktion chansen att forma din framtida medarbetare.

Kontakt

Låter det intressant? Hör av dig till:

Studie- och yrkesvägledare Johan Thysell
E-post: johan.thysell@utb.enkoping.se

Ungdomskonsulent Saman Morad
E-post: saman.morad@wgy.enkoping.se

Läs mer

Läs mer om introduktionsprogrammet på Westerlundska gymnasiets webbplats