Handels­pro­grammet (Wester­lundska gymnasiet)

Vill du ha en praktikant med kunskaper om sälj, service och entreprenörskap från olika branscher till ditt företag? Då ska du välja en elev från handelsprogrammet. Du hjälper inte bara eleven, du kanske hittar en framtida anställd.

Bild på två elever från handelsprogrammet

Elever på handels- och administrationsprogrammet på Westerlundska gymnasiet går på praktik. Praktiken ligger till största delen placerad i årskurs tre med två dagar per vecka, torsdagar och fredagar. Målet med praktiken är att eleverna ska få en fördjupad kunskap inom handel och just i den bransch eleven praktiserar. De ska blivit trygga att kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på företaget.

För att praktiken ska fungera på ett bra sätt för dig som företagare får du och praktikeleven besök från handelslärare på skolan. Vid sådana besök diskuterar vi vad eleven har gjort och med vilken kvalité eleven har utfört sina arbetsuppgifter. Till din hjälp får du speciellt framtaget material för just handeln.

Lärlings­utbildning för de praktiskt lagda

Många människor är mer praktiskt än teoretisk lagda. För dessa har vi på handelsprogrammet en gren som kallas lärlingsutbildning. Eleven är då ute på ett företag halva sin skoltid och är ute på företaget redan i årskurs ett. Eleven läser då ämnen som matematik, svenska och engelska inne i skolan medan yrkesämnen inom handeln förflyttas till företaget.

När du är handledare för en lärling får du också mycket stöd från skolan. Vi erbjuder handledarutbildning och stöd i vilka arbetsuppgifter eleven ska klara av. Vi besöker lärlingsplatsen och följer upp de mål eleven ska nå. Vi gör också olika uppgifter i skolan som är kopplade till elevens lärlingsplats.

Praktik viktigt för våra elever

Våra elever vill göra praktik och visa upp det de har lärt sig. Många ser det som en chans att få in en fot i arbetslivet genom kanske extrajobb eller att få en riktigt bra referens. Självklart får de betyg på praktiken men omdömena från er företagare brukar alltid vara viktigare för eleverna!

Kontakt

Låter det intressant? Hör av dig till:

Arbetslagsledare Kerstin Hansson
kerstin.hansson@wgy.enkoping.se

Läs mer

Läs mer om handelsprogrammet på Westerlundska gymnasiets webbplats