Gymnasie­särskola (Wester­lundska gymnasiet)

Vi söker dig och ditt företag som vill ta emot våra unika elever med speciella kunskaper och talanger.

På Westerlundska gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och att aktivt kunna delta i samhällslivet. Hos oss går det elever som har en lindrig utvecklingsstörning och därför är behöriga till gymnasiesärskolan. Det finns nio nationella program och Enköping erbjuder programmet för hotell, restaurang och bageri som pågår under fyra år.

Lärande på arbetsplatser

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan, APL är en stor del av utbildningen och ska vara totalt 22 veckor.

Stöd våra elever till ett meningsfullt liv

Vi önskar att knyta kontakter med olika företag och arbetsplatser för att hitta det arbete som passar bäst för våra elever, bara Er fantasi sätter gränser. För oss är det en självklarhet att personal finns tillgänglig för stöd och introduktion av elever på Er arbetsplats. Vi söker dig som vill stödja våra elever till ett meningsfullt yrkesliv och vuxenliv.

Kontakt

Låter det intressant? Hör av dig till:

Studie- och yrkesvägledare Annika Gyld
E-post: annika.gyld@utb.enkoping.se

Läs mer

Läs mer om gymnasiesärskola på Westerlundska gymnasiets webbplats