Adastra (OMNIA Daglig verksam­het)

Med rätt förutsättningar och stöd från Adastra kan alla bidra i arbetslivet. Adastra är en del av OMNIA Daglig verksamhet.

Adastra

Adastra är en funktion inom OMNIA Daglig verksamhet i Enköping. Vår uppgift är att söka och skapa arbetstillfällen för personer med en intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, på företag och organisationer inom kommunen.

Alla nya arbetstagare inom Adastra matchas i en arbetsmodell där vi bl a tar reda på erfarenheter, kunskap, intressen och stödbehov. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna vid val av arbetsplats. Syftet är att arbetstagaren ska bidra med en arbetsinsats i utbyte mot det stöd som handledaren ger arbetstagaren.

Adastra finns med som stöd vid introduktionen och vidare genom hela samarbetet genom regelbundna kontakter och uppföljningar.

Se filmen "Adastra - Stjärnorna på jobbet" på Omnia Enköpings YouTubekanal

Bild på praktikant från Adastra i mataffär

Adastra Team

Företag och organisationer har möjligheten att ta emot hela arbetslag från Adastra, där det även ingår en stödassistent från OMNIA.

Arbetsgivarens behov, önskemål och möjligheter bestämmer hur många arbetstagare som ska ingå i teamet. Stödassistenten från OMNIA ger ett individanpassat stöd till arbetstagarna och finns med alla arbetsdagar. Stödassistenten är också länken mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Att arbeta i team breddar utbudet av stödinsatser och ökar möjligheterna till ett väl utfört arbete, till nytta för både arbetsgivare och den enskilde individen i teamet

Kontakt

Låter det intressant? Hör av dig till:

Arbetsanpassare Thomas Lindeberg
E-post: thomas.lindeberg@enkoping.se

Läs mer

Läs mer om Adastra på OMNIA Daglig verksamhets webbplats