Mark­anvisningar

När kommunen har markområden som ska bebyggas anordnas ibland markanvisningar. Det innebär att ett byggbolag kan få ensamrätt att utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid.

Vill du få information om kommunens markanvisningar? Maila dina kontaktuppgifter till exploatering@enkoping.se. Då lägger vi in din mailadress på den sändlista som vi använder för att informera om aktuella markanvisningar.

Se pågående markanvisningar på Mälardalskartan

Mark­anvisnings­tävling i Åkersberg

Enköpings kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom bostadsområdet Åkersberg. Åkersberg är en naturnära ny stadsdel i Enköping som det senaste åren vuxit fram med 250 bostäder, LSS-boende, 55+boende, förskola och omvårdnadsboende.

Läs mer om Åkersberg på webbplatsen Enköping Växer

Länkar till tävlingen

Inbjudan (pdf, 1 MB)

Plan och genomförandebeskrivning (pdf, 965 kB)

Kartor (pdf, 1 MB)

PM Geoteknik (pdf, 6 MB)

Markteknisk undersökningsrapport (pdf, 3 MB)

Planprogram Åkersberg (pdf, 4 MB)

Programkarta Åkersberg (pdf, 2 MB)

Riktlinjer markanvisningsavtal (pdf, 154 kB)

Intresseanmälan och anbud till markanvisningstävlingen ska ha inkommit till Enköpings kommun senast 2020-09-04.

Frågor och svar markanvisningstävling

Fråga:
Hur kommer tomträttsavgälden beräknas?

Svar:

Marken kommer att upplåtas med tomträtt. Tomträttens ändamål kommer att vara bostäder - hyresrätt. Avgäldsräntan vid tomträttsupplåtelse är 3,5% av avgäldsunderlaget (vinnande anbud). Avgäldsreglering sker vart 10:e år och regleringen följer den förändring som skett av markens taxeringsvärde.

Mark­anvisningar för Älvdansen

Älvdansen är ett nytt bostadsområde i Enköping som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 1000 lägenheter, äldreboende, förskola och grundskola.

Läs mer om Älvdansen på webbplatsen Enköping Växer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.