Kommunens fastigheter

Kommunen hyr ut lokaler och fastigheter till vissa företag. När det uppstår fastighetsfel hanterar kommunen dem via systemet fastighetsfel.

Fastighetsfel

Du kan anmäla fel i kommunens lokaler och fastigheter via systemet fastighetsfel.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.