Kommun­ens fastigheter

Kommunen hyr ut lokaler och fastigheter till vissa företag. När det uppstår fastighetsfel hanterar kommunen dem via systemet fastighetsfel.

Fastighetsfel

Du kan anmäla fel i kommunens lokaler och fastigheter via systemet fastighetsfel.