Infor­mation om corona­viruset

Senast uppdaterad: 18 oktober 2021, klockan 15.10

Vi följer händelseutvecklingen och har kontakt med ansvariga myndigheter. Här samlar vi information om rekommendationer, vaccination och eventuella anpassningar i våra verksamheter.

Senaste uppdateringarna

Vaccination mot covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 pågår i Uppsala län. Det är Region Uppsala som är ansvarig för att vaccinationerna genomförs. På webbplatsen 1177.se kan du läsa om turordningen.

Boka vaccinationstid

Du kan boka tid för vaccination för covid-19 i hela Uppsala län.

Statistik och telefonlinjer om vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheterna

Läs mer här om vaccination mot covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheterna

Varning för bedrägerier kring vaccination

Många vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. På Polisens webbplats kan du läsa mer om hur du skyddar dig mot bedrägerier. Där finns också informationsblad om bedrgägeri på olika språk som går att ladda ner.

På Polisens webbplats hittar du informationsblad på olika språk om bedrägerier kopplat till vaccination mot covid-19

Råd, rekommendationer och beslut

Nedanför finner du vilka råd, rekommendationer och beslut som gäller för dig i Uppsala län och nationellt. För mer information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet läs mer på ansvariga myndigheters webbplatser.

Nationella råd och restriktioner

Tillfällig pandemilag

Sedan den 10 januari 2021 gäller en ny tillfällig pandemilag som riksdagen beslutat om. Lagen betyder att regeringen och myndigheter kan besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs.

Läs mer om den nya pandemilagen på regeringens webbplats

Läs mer på Länsstyrelsen i Uppsala läns webbplats om tillsynen av den nya pandemilagen

Information från säkra källor

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Ansvariga myndigheters webbplatser

Förskola och skola

Enköpings kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Det betyder att friska barn i förskola och grundskola ska vara i våra verksamheter som vanligt.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter sju dygn, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola. Vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

För information om vad som gäller på de fristående förskolorna och skolorna, besök deras webbplatser.

Vård och omsorg

Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Det råder inte besöksförbud på våra äldreboenden. Vi följer myndigheternas rekommendationer och har även gjort anpassningar lokalt så att vi kan genomföra säkra besök. Det är viktigt med fortsatt försiktighet vid besök för att förhindra smittspridning.

Äldre är en av de riskgrupper som är särskilt utsatta för coronaviruset och riskerar att bli mycket sjuka. Genom att så många som möjligt håller sig friska kan vi undvika en överbelastning av sjukvården. Vi arbetar för att begränsa smittspridning utan att någon samtidigt ska bli utan nödvändig vård och omsorg.

Näringsliv och företagare

Många företag i Enköpings kommun befinner sig i en mycket svår situation. Vi förstår att det är tufft och vi arbetar för att hitta åtgärder som kan underlätta för kommunens företagare. Företagarfrågorna står högt på agendan och alla våra verksamheter tittar på vilka åtgärder de kan göra för företagarna.

Vissa åtgärder kan vi genomföra snabbt och vissa kommer att ta lite längre tid, ofta för att det krävs ett formellt beslut. Vi måste alla ha förståelse för att vi måste anpassa oss till lagar och regler som gäller precis som vanligt.

Föreningsliv

Den rådande coronasituationen påverkar Enköpings föreningsliv. Följande stödåtgärder finns i samband med pandemin.

Other languages

Information about the coronavirus can be found on krisinformation.se and folkhalsomyndigheten.se, in amharic, arabic, dari, english, farsi, finish, french, chinese, kurmanji lulesamiska, meänkieli, davvisámegiela, pashto, polish, roman arli, romani lovari, russian, somali, sorani, spanish, sydsamiska, thai, tigrinya, turkish, german.

Information about the coronavirus on krisinformation.se

Information about the coronavirus on folkhalsomyndigheten.se

Vaccination against covid-19

Videos in different languages

Videos about the coronavirus in diffrent languages at informationsveriges website

To translate our web pages, you can use the translate button at the top of the page.

Tillgänglig information

Myndigheten för delaktighet har samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format. 

Film

Se filmerna på myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats

Lättläst

Teckenspråk

Teckenspråkstolkad information om coronaviruset på webbplatsen krisinformation.se