Mål, budget och uppföljning

Kommunens vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Kommunen har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2030.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget.

Varje år gör kommunen en övergripande årsredovisning. Där hittar du förvaltningsberättelser, verksamhetsberättelser, investeringar och räkenskaper.

Vanliga frågor

Fördelningen i 2019 års budget:

  • Vård- och omsorgsnämnden har 815,5 miljoner kronor.
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 1 132,4 miljoner kronor.
  • Socialnämnden har 197,6 miljoner kronor.
  • Upplevelsenämnden har 123,4 miljoner kronor.
  • Tekniska nämnden har 113,1 miljoner kronor.
  • Kommunstyrelsen har 91,4 miljoner kronor.
  • Miljö- och byggnadsnämnden har 24,1 miljoner kronor.
  • Överförmyndarnämnden har 4,9 miljoner kronor.
  • Valnämnden har 1,1 miljoner kronor.

Kontakta kommunens Kontaktcenter om du vill få tag på äldre versioner av årsredovisningar, verksamhetsplaner och budgetar.

Fördjupning

Relaterade sidor till mål, budget och uppföljning

Relaterade dokument till mål, budget och uppföljning i författningssamlingen

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?