Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-04-12

Paragrafer: §47-64

Anslaget: 2021-04-21

Tas ner: 2021-05-13

Sista dag att överklaga: 2021-05-12

Protokoll kf 2021-04-12.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2021-04-15

Paragrafer: § 24-35

Anslaget: 2021-04-20

Tas ner: 2021-05-13

Sista dag att överklaga: 2021-05-12

Protokoll_Plex_2021-04-15.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-04-12

Paragrafer: 88-105

Anslaget: 2021-04-17

Tas ner: 2021-05-08

Sista dag att överklaga: 2021-05-07

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-04-12

Paragrafer: 106-107

Anslaget: 2021-04-14

Tas ner: 2021-05-05

Sista dag att överklaga: 2021-05-04

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-03-23

Paragrafer: §46-73

Anslaget: 2021-03-31

Tas ner: 2021-04-22

Sista dag att överklaga: 2021-04-21

protokoll-ks-2021-03-23.pdf

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2021-03-18

Paragrafer: §1-13

Anslaget: 2021-03-31

Tas ner: 2021-04-22

Sista dag att överklaga: 2021-04-21

FS protokoll 2021-03-18.pdf signerat.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-12-07

Paragrafer: 300-325, varav paragraferna 313, 314, 315 och 315 är omedelbart justerade och finns i ett eget protokoll

Anslaget: 2020-12-11

Tas ner: 2021-01-01

Sista dag att överklaga: 2020-12-31

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu