Moders­måls­stöd

I förskolan erbjuder kommunen modersmålsstöd till barn med annat modersmål än svenska.

Om du önskar modersmålsstöd till ditt barn skriver du det när du ansöker om plats i förskolan. Om ditt barn redan har en plats kontaktar du förskolans chef.

På förskolor där det finns flera barn med samma modersmål strävar vi efter att ha personal som talar barnets modersmål. På förskolor där det endast finns enstaka barn med ett annat modersmål finns förskollärare som stödjer barnets språkutveckling. 

Vanliga frågor

​Nej, modersmålsstöd erbjuds inte på alla språk som undervisningen i grundskolan. Kontakta rektorn för att höra vad som erbjuds på din förskola.

Modersmålet har stor betydelse för ett barns identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning. 

​Ja, det gör det. Enköpings kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Vi har valt att prioritera förskolan. Som en del i det arbetet finns en finsk förskoleavdelning på Enögla förskola (tidigare på Ljunggårdens förskola).

Läs mer om finskspråkig förskoleavdelning

Fördjupning

Relaterade sidor till modersmålsstöd

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen