Hitta förskolor

Hitta alla förskolor i Enköpings kommun på en karta eller i en lista, både kommunala och fristående. Du kan hitta kontaktuppgifter och se vem som driver förskolan.

Karta över alla förskolor

Vill du veta vart förskolorna ligger? Då kan du titta på vår kommunkarta.

Förskolor i Enköpings stad

 • Adress: Kraftgatan 14, 745 62 Enköping
 • Telefonnummer: 070-932 26 46
 • År: 1-5 år
 • Antal: 40 stycken
 • Driftform: Fristående
 • Huvudman: Utforskarens förskola Enköping AB

 • Adress: Bolmörtsgatan 4, 745 36 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 709 8
 • År: 1–5 år
 • Antal: 76 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Bolmörtens förskola

 • Adress: Rombergsgatan 17, 745 33 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-44 11 44
 • År: 1–5 år
 • Antal: 34 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Enköpings Montessoriförskola AB

 • Adress: Örtagatan 3, 744 32 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 66 31
 • År: 1–5 år
 • Antal: 150 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto på Enögla förskola.

Foto: Per Groth

 • Adress: Gånstavägen 18, 749 42 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 69 40
 • År: 1–5 år
 • Antal: 75 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Fannalunds förskola.

Foto: Per Groth

 • Adress: Filaregatan 4, 74943 Enköping
 • Telefonnummer: 070-417 37 39
 • År: 1-5
 • Antal: 150 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Tellusbarn

 • Adress: Regementsgatan 18-20, 749 41 Enköping
 • Telefonnummer: 073-047 35 86
 • År: 1–5 år
 • Anta: 34 barn
 • Dritsform: Fristående
 • Huvudman: Föräldrakooperativet Blixten ekonomisk förening

 • Adress: Gröngarnsvägen 2, 745 26 Enköping
 • Telefonnummer: 070-1626910
 • År: 1–5 år
 • Antal: 100 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Gröngarns förskola

Foto: Maja Geffen

 • Adress: Blåvingegatan 2, 749 45 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 69 38
 • År: 1–5 år
 • Antal: 90 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Gånsta förskola

Foto: Per Groth

 • Adress: Korsängsgatan 10, 749 41 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 67 86
 • År: 1–5 år
 • Antal: 60 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Korsängens förskola

Foto: Per Groth

 • Adress: Linjegatan 19, 745 62 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 55 27
 • År: 1–5 år
 • Antal: 85 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Kraften förskola

 • Adress: Verkmästargatan 2, 745 39 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 71 85
 • År: 1–5 år
 • Antal: 110 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Lärlingens förskola

Foto: Maja Geffen

 • Adress: Enköpings kommun
 • Telefonnummer: 0171-62 50 00
 • År: 4-5
 • Antal: 22 barn per avdelning
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto på den mobila förskolan

Foto: Tina Engström

 • Adress: Löparegatan 12
 • Telefonnummer: 0171-62 70 98
 • År: 1-5 år
 • Antal: 90-100 fullt utbyggd
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun

 • Adress: Hornugglegränd 11, 745 60 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 66 99
 • År: 1–12 år
 • Antal: 90 barn i förskole- och skolålder
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun

 • Adress: Långgatan 13, 745 34 Enköping
 • Telefonnummer: 021-15 02 63
 • År: 1–5 år
 • Antal: 120 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Pysslingen Förskolor och Skolor AB

 • Adress: Hornugglegränd 7 och 11, 745 60 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 66 99
 • År: 1–5 år
 • Antal: 120 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Bild på Sagogrändens förskola

Foto: Tina Engström

 • Adress: Gulriskagatan 24, 749 44 Enköping
 • Telefonnummer: 073-566 91 71. För frågor om barnomsorgsplats, ring 070-584 71 90.
 • År: 1–5 år
 • Antal: 25 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Skogsviolens förskola ekonomisk förening
Foto av Skogsviolens förskola

 • Adress: Storskogsvägen 1, 749 48 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 72 94
 • År: 1-5 år
 • Antal: Cirka 120
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Storskogens förskola

Foto: Maja Geffen

 • Adress: Enöglavägen 41, 745 32 Enköping
 • Telefonnummer: 070-932 26 46
 • År: 1–5 år
 • Antal: 30-33 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Utforskarens förskola Enköping AB

 • Adress: Sadelmakargatan 7, 749 59 Enköping
 • Telefonnummer: 070-731 89 21
 • År: 1–5 år
 • Antal: 100 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Wåga & Wilja Wallmman & Wedner AB

 • Adress: Åkersbergsvägen 1, 749 44 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 68 76
 • År: 1–5 år
 • Antal: 150 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Åkersbergs förskola

Foto: Per Groth

Förskolor i Fjärdhundra-Simtuna

 • Adress: Ekalundavägen 2, 749 70 Fjärdhundra
 • Telefonnummer: 0171-62 70 80
 • År: 1–5 år
 • Antal: 100 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Fjärdhundra förskola

Foto: Per Groth

 • Adress: Stora Härnevi, 745 96 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-41 02 44
 • År: 1–12 år
 • Antal: 20 förskolebarn, 12 fritidshemsbarn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Härnevi förskola ekonomisk förening

 • Adress: Sparrsätra 3, 745 95 Enköping
 • Telefonnummer: 070-969 04 62
 • År:1-5
 • Antal: 25
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Säfsta ekologiska förskola ekonomisk förening
Foto av Sparrsätra ekologiska förskola

 • Adress: Vårfrukyrka-Säfsta 1, 745 95 Enköping
 • Telefonnummer: 076-7958467
 • År: 1–5 år
 • Antal: 30 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Säfsta ekologiska förskola ekonomisk förening
Foto av Säfsta ekologiska förskola

 • Adress: Mällerstavägen 21, 749 70 Fjärdhundra
 • Telefonnummer: 0171-916 96
 • År: 1–5 år
 • Antal: 30 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Vitbjörkens förskola ekonomisk förening

Förskolor i Grillby-Norra Trögd

 • Adress: Boglösavägen 8, 749 52 Grillby
 • Telefonnummer: 0171-62 66 14
 • År: 1–5 år
 • Antal: 90 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Grillby förskola

 • Adress: Husby-Sjutolft Ekolsund 24, 749 50 Ekolsund
 • Telefonnummer: 0171-47 20 76
 • År: 1–5 år
 • Antal: 20 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Förskolan Paletten ekonomisk förening
Foto av Palettens förskola

Foto: Tomas Frisk

 • Adress: Grillbyvägen 12-14, 749 51 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-47 40 93
 • År: 1–5 år
 • Antal: 25 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Förskolan Paletten ekonomisk förening
Foto av förskolan Paletten Skolsta

Foto: Tomas Frisk

 • Adress: Björkebovägen 12, 749 51 Grillby
 • Telefonnummer: 0171-62 66 11
 • År: 1–5 år
 • Antal: 54 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Skolsta förskola

 • Adress: Magasinsgatan 6, 745 52 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-47 10 70
 • År: 1–5 år
 • Antal: 30 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Förskolan Solstrålen i Grillby ekonomisk förening

Förskolor i Hummelsta-Åsunda

 • Adress: Åsundavägen 3, 745 71 Enköping
 • Telefonnummer: 070-162 69 10
 • År: 1–5 år
 • Antal: 98 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Hummelsta förskola

Foto: Per Groth

 • Adress: Enköpings-Näs bygdegård, Rävslösa 4, 745 92 Enköping
 • Telefonnummer: 070-295 65 15
 • År: 1–5 år
 • Antal: 22 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Enköpings-Näs föräldrakooperativ ekonomisk förening

Förskolor i Lillkyrka-Södra Trögd

 • Adress: Skolvägen 2, 745 97 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 74 16
 • År: 1–5 år
 • Antal: 70 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Lillkyrka förskola

Foto: Per Groth

Förskolor i Örsundsbro-Lagunda

 • Adress: Eningbölevägen 60, 749 61 Örsundsbro
 • Telefonnummer: 0171-62 55 13
 • År: 1–5 år
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Salnecke förskola

Foto: Per Groth

 • Adress: Enköpingsvägen 14, 749 60 Örsundsbro
 • Telefonnummer: 070-362 34 00
 • År: 1–5 år
 • Antal: 34 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Örsundsbro Montessoriförskola ekonomisk förening

 • Adress: Idrottsvägen 1, 749 60 Örsundsbro
 • Telefonnummer: 070-606 70 19
 • År: 1–5 år
 • Antal: 35 barn
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Framtidens Förskola i Örsundsbro

 • Adress: Ängsvägen 6, 749 60 Örsundsbro
 • Telefonnummer: 0171-62 68 57
 • År: 1–5 år
 • Antal: 100 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Örsundsbro förskola

Foto: Maja Geffen