Förskola

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik.

Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

​Vi strävar efter att du ska få någon av de förskolor som du önskar, men det finns ingen garanti för det. Ibland är det väldigt fullt på vissa av våra förskolor. Om det inte finns plats på din önskade förskola inom garantitiden, kommer vi att erbjuda plats på en annan förskola. Tackar du nej till den platsen förlorar du din köplats och måste göra en ny ansökan.

Barn erbjuds plats på förskola enligt turordningsreglerna i kön. Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som står i den aktuella kön, din egen plats i kön samt antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan det datum du önskar plats där.

Läs om turordningsreglerna i förskolanPDF (pdf, 904 kB)

Om det inte finns plats för alla sökande till en viss förskola, och flera barn önskar plats samma datum, ska det barn som bor närmast förskolan få platsen. Om flera barn söker till samma datum och bor lika långt från förskolan får det äldsta av barnen plats först.

Vi tillämpar inte syskonförtur. Men vi försöker att placera syskon på samma förskola i den mån det går, så länge det inte påverkar andra barns rätt till plats enligt våra regler.

En del barn kan ha förtur till förskoleplacering. Då ska en utredning göras av barnets behov innan plats erbjuds.

Enköpings kommuns riktlinjer för barnomsorgPDF (pdf, 904 kB)

Ja, avgiften betalas under årets alla 12 månader. Det innebär att frånvaro på grund av semester, annan ledighet och sjukdom inte berättigar till avgiftsbefrielse. Du kan inte heller säga upp platsen under sommarsemestern för att slippa betala.

Barn till föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg max 20 timmar per vecka. Rektorn avgör, utifrån de förutsättningar som finns på förskolan och i samråd med vårdnadshavare, hur närvarotiden ska förläggas.

När ett småsyskon föds har ditt stora barn rätt att vara kvar på sitt gamla schema i 30 dagar från småsyskonets födelse.

Vid sjukskrivning, förutsatt att det finns arbete i grunden, behåller barnet sin plats på förskolan. Vistelsetiden förändras inte men kan, i samråd med rektorn, ändras till färre timmar per vecka.

​Ja, det finns det. Under vår fördjupningssida "mer om förskola" kan du hitta frågor och svar om ansökan, kösystem, avgifter och uppsägning bland mycket annat.

Läs mer om förskolan i Enköpings kommun

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?