Stipendier ur Anna & Rickard Nyströms fonder

Anna & Rickard Nyström instiftade på 1930-talet fonder vars pengar ska användas till skolbarn och äldre.

Premiefond för flitiga skolbarn

Ur premiedonationsfonden ska det delas ut böcker eller pengar till barn i årskurs 1-9 "som i skolan visar god flit, intresse och vaksamhet i skolarbetet samt ett hedrande uppförande." Den som ansöker om medel ur fonden ska kunna visa att barnet ifråga uppfyller kriterierna genom motivering och rektors underskrift.

Ansökan för 2020 är öppen till och med 16 augusti.

Blankett för ansökan ur premiedonationsfonden

Anna & Rickard Nyströms skoldonation Litslena

Donationen bör varje år använda hälften av sin avkastning till Litslenas skolbarn. Pengarna kan då gå till skolresor och premier till skolbarn. Den andra hälften av pengarna ska användas till en årlig utflykt med buss eller liknande för de gamla inom Litslena församling jämte de gamla vid ålderdomshemmet i Grillby.

Ansökan för 2020 är öppen till och med 16 augusti.

Blankett för ansökan ur skoldonationsfonden Litslena

Anna & Rickard Nyströms skoldonation Hacksta

Donationen ska använda sin avkastning till en skolresa med buss eller båt vid läsårets avslutning eller under sommarmånaderna. Eventuellt kan man spara pengarna för den årliga resan till en dyrare långresa. Grillbyskolan har traditionellt sökt pengar ur fonden.

Ansökan för 2020 är öppen till och med 16 augusti.

Blankett för ansökan ur skoldonationsfonden Hacksta