Hitta grundskolor

Hitta alla grundskolor i Enköpings kommun på en karta eller i en lista, både kommunala och fristående. Du kan hitta kontaktuppgifter och se vem som driver grundskolan.

Karta över alla grundskolor

Vill du veta vart grundskolorna ligger? Då kan du titta på vår kommunkarta.

Enköpings stad

 • Adress: Kantarellgata 1, 749 44 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 67 00
 • År: F–9
 • Antal: 720 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Bergvretenskolan

Foto: Thomas Henrikson

 • Adress: Sankt Larsgatan 2 C, 745 34 Enköping
 • Telefonnummer: 070-889 96 31
 • År: 4–9
 • Antal: 140 elever
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: AmiSgo AB
Foto av Entréskolan

 • Adress: Västerleden 155, 745 62 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 59 90
 • År: F-9
 • Antal: Cirka 500 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Enöglaskolan

 • Adress: Korsängsgatan 10, 745 49 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 67 60
 • År: F–9
 • Antal: 620 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Korsängsskolan

Foto: Thomas Henrikson

 • Adress: Friggavägen 1, 745 69 Enköping
 • Telefonnummer: 08-506 912 70
 • År: 4-9
 • Antal: 551 elever
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Kunskapsskolan i Sverige AB

 • Adress: Löparegatan 12, 745 36 Enköping (Parkering sker endast på Enavallen)
 • Telefonnummer: 0171-62 64 00
 • År: F–6
 • Antal: 340 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Munksundsskolan

Foto: Tina Engström

 • Adress: Gånstavägen 7, 749 42 Enköping
 • Telefonnummer: 070-417 37 36
 • År: F-5
 • Antal: 84 elever
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Tellusskolan AB

Mer information om Robinson Fanna på deras webbplats

Se Robinsson Fanna på karta

Foto av Robinson Fanna

 • Adress: Vitriskagatan 67, 749 45 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-306 07
 • År: F-5
 • Antal: 84 elever
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Tellusskolan AB
Foto av Robinson Husberg

 • Adress: Ripgatan 32, 745 62 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-305 07
 • År: F–5
 • Antal: 84 elever
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Tellusskolan AB
Foto av Robinson Svedia

 • Enköping
 • Telefonnummer: 0171-309 06
 • År: 6–9
 • Antal: 168 (fullt utbyggd 200)
 • Driftsform: Fristående
 • Huvudman: Tellusbarn AB

 • Adress: Torgbacken, 745 39 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 67 40
 • År: F–6
 • Antal: 200 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Rombergaskolan

Foto: Thomas Henrikson

 • Adress: Fjärdhundragatan 14, 745 34 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 71 00
 • År: 7–9
 • Antal: 330 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av S:t Iliansskolan

Fjärdhundra-Simtuna

 • Adress: Skolvägen 7, 749 70 Fjärdhundra
 • Telefonnummer: 0171-62 68 20
 • År: F–9
 • Antal: 340 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Fjärdhundraskolan

Grillby-Norra Trögd

 • Adress: Storagatan 33, 749 52 Grillby
 • Telefonnummer: 0171-62 66 76
 • År: F–6
 • Antal: 164 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Grillbyskolan

 • Adress: Åbyvägen 8, 749 51 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 75 00
 • År: F–6
 • Antal: 200 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun

Hummelsta-Åsunda

 • Adress: Gamla vägen 34, 745 71 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 70 50
 • År: F–6
 • Antal: 210 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Hummelstaskolan

Foto: Thomas Henrikson

Lillkyrka-Södra Trögd

 • Adress: Skolvägen 2, 745 97 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 66 76
 • År: F–6
 • Antal: 140 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Lillkyrkaskolan

Örsundsbro-Lagunda

 • Adress: Skolvägen 2, 749 60 Enköping
 • Telefonnummer: 0171-62 57 20
 • År: F–9
 • Antal: 500 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun
Foto av Örsundsbroskolan

Foto: Thomas Henrikson