Träffa kommunen

Varje år arrangerar vi olika typer av möten för att du som företagare ska få möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från kommunen.

Möten som kommunen arrangerar

Branschmöten

Två gånger per år arrangerar vi möten för specifika branscher.

Frukostmöten med politiker

Första fredagen varannan månad arrangeras ett mindre frukostmöte för cirka 10 deltagare. Varje möte har ett tema

Företagsbesök

Ungefär en gång i månaden besöker vi ett företag i kommunen. Det kan vara på vårt eller deras initiativ. Kontakta oss om du vill att vi ska besöka ditt företag.

Företagsmingel

Två gånger per år arrangerar vi ett större mingel för alla företagare som är verksamma inom kommunen.

Nyföretagarfrukost

Två gånger per år arrangerar vi ett frukostmöte för nya företagare i kommunen.

Datum för varje aktivitet kommuniceras ungefär en månad innan mötet i kalendern.

Dukat bord

Det är bra att du tidigt i processen får en klar bild över de lagar och regler som finns. Beroende på vad du ska starta upp finns det flera krav och tillstånd du behöver vet om och ansöka om.

Dukat bord ska vara en vägledning för företagare och är ett enkelt sätt att komma i kontakt med olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Mötet är kostnadsfritt och du kan boka fler möten om behov uppstår.

Du får på mötet också veta om vilka tillsynskrav kommunen utför. Mötet ska också ge svar på vad du behöver göra, vem du ska kontakta samt hur lång tid det tar att till exempel få ett tillstånd.

Myndigheter som oftast är med på möten (beroende på vad du sk starta upp):

  • Byggavdelningen
  • Miljöavdelningen
  • Livsmedelsenheten
  • Brandskydd och räddningstjänsten
  • De som ansvarar för serveringstillstånd
  • De som hanterar markupplåtelser

Boka tid

"Dukat bord"-möten hålls varannan fredag mellan klockan 9 och 12. Ett möte är 1 timme långt. För tillfället hålls endast digitala möten.

Kontakt

E-post: naringsliv@enkoping.se

Telefon: 0171-628080