Hur går det till?

Här beskriver vi kort vad som händer när du skickar in en anmälan till miljö- och byggnads­förvaltningen om att starta en förskola, skola eller ett fritidshem.

Steg 1. Du vill starta förskola, skola, fritidshem

Om du vill starta en förskola, skola eller ett fritidshem måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen (MBF).

Steg 2. Du anmäler till MBF

Anmäl start av förskola, skola eller fritidshem till miljö- och byggnadsförvaltningen

Planerad verksamhetsstart får ske tidigast sex veckor efter att du har skickat in en komplett anmälan och vi har bedömt att verksamheten är lämplig.

Steg 3. Vi granskar anmälan

När vi får din anmälan utser vi en handläggare som granskar anmälan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

Steg 4. Vi skriver anmälnings­beslut

När din anmälan är komplett skriver vi ett anmälningsbeslut som innehåller åtgärdspunkter. Du förväntas ta fram uppgifter inom bland annat radon, ventilation och kemikaliedokumentation.

Du kan överklaga vårt anmälningsbeslut.

Steg 5. Vi inspekterar

Vi bokar en tid med dig för inspektion av verksamheten cirka tre månader efter verksamhetsstart. På inspektionen följer vi upp punkterna i beslutet samt kontrollerar att du följer de lagar och regler som gäller för verksamheten.

Steg 6. Vi fakturerar

Kort efter att vi har skrivit anmälningsbeslutet skickar vi en faktura till dig på avgiften.

Efter anmälningsåret betalar alla förskolor, skolor och fritidshem en årlig avgift som ska täcka tiden som behövs för att göra tillsyn i verksamheten. Den årliga tillsynstiden bestäms utifrån typ av verksamhet och tillägg i form av riskpoäng beroende på till exempel verksamhetens storlek. Beslut om den årliga avgiften skickas till dig efter att du har fått ditt anmälningsbeslut.

Illustration: Processkarta anmäla skol-fritidsverksamhet. Se beskrivning nedanför bilden.