Bli utförare av hemtjänst eller hem­sjukvård

Företag och organisationer som vill utföra hemsjukvård och hemtjänst inom ramen för Enköpings valfrihetssystem kan ansöka om godkännande hos Enköpings kommun.

Du gör din ansökan i vårt upphandlingssystem Tendsign. I systemet finns kommunens alla dokument som hör till ansökan.

För att kunna göra ansökan behöver du skapa ett konto med inloggningsuppgifter. I Tendsign finns information om det hur du gör det.

Vanliga frågor

När din ansökan kommit in till kommunen tittar vi igenom att du uppfyller vård- och omsorgsämndens krav som gäller för att få bli utförare. Det är vård- och omsorgsnämnden som beslutar om din ansökan ska godkännas eller inte. Den normala handläggningstiden är 20 vardagar. Därefter fattar vård- och omsorgsnämnden beslut på nästkommande sammanträde. Om din ansökan godkänns kommer ett avtal att tecknas mellan ditt företag och kommunen.

Kraven för att få bli utförare finns formulerade i Enköpings kommuns förfrågnings­underlag för valfrihetssystem inom hemtjänst och hemsjukvård. De omfattar både ekonomiska krav och kvalitetskrav.

Fördjupning

Relaterade webbsidor

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?