Affärs­utvecklings­checkar till företag i länet

Publicerad

Uppsala län har fått nya affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket och EU för att stötta företagare. Cirka 6 miljoner kronor ska delas ut under två år.

Är du företagare i Uppsala län och vill ta klivet mot en grön omställning och arbeta mer hållbart? Det kan handla om att ta fram en digital strategi, genomföra hållbarhetsutbildning för personalen, undersöka möjligheterna för internationalisering på nya marknader, jobba med utveckling för utsläppsminskning och innovativa lösningar för ekosystem.

Om det här låter som något för dig och ditt företag kan du söka affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket och EU.

Kriterier

För att söka behöver företaget ha en omsättning på 1-150 miljoner konor, 2-100 anställda och inte gjort någon utdelning.

Företaget kan få 25 000-250 000 kronor. Ni ska finansiera 25-50 procent själva, beroende på projektets storlek.

Anmälan

Ta kontakt med Anette Widén på Almi, för att gå vidare med att ansöka om en check.

E-post: anette.widen@almi.se

Telefonnummer: 018-18 52 15

Partnerskapet i Uppsala län tar emot ansökningar löpande och det första bedömningsmötet är den 6 september i år. Ansökning till det mötet ska skickas in till Anette Widén hos Almi, senast den 24 augusti.

Läs mer om affärsutvecklings­checkar

Läs om andra företag som tagit del av checkarna på Tillväxtverkets webbplats

Läs mer om affärsutvecklingscheckarna på Almis webbplats

Foto på tre personer som har möte och diskuterar.