Ny lagstiftning för vissa hygien­verksam­heter

Publicerad

Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling.

Från och med den 1 juli 2021 gäller anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Anmäl din verksamhet senast den 1 september i år

Du blir anmälningspliktig oavsett om du ska starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet med rakkniv och håltagningspistol, eller annat verktyg som kan tänkas omfattas av denna förändring, behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september 2021.

Osäker om du behöver anmäla?

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte? Skicka ändå in en anmälan till oss på miljöavdelningen så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Mer information

Anmäl yrkesmässig hygienisk verksamhet

Läs mer om den nya lagstiftningen i vår guide för hygienverksamhet

Foto på kvinna som tar hål i örat med en piercingpistol.