Cajsa Möller går in som tillförordnad näringslivschef

Publicerad

Cissi Lööv, chef för näringslivsavdelningen, avslutar sin tjänst på Enköpings kommun den 31 mars. Cajsa Möller kommer att gå in i rollen som tillförordnad näringslivschef från början av april.

Cissi Lööv, har haft rollen som näringslivschef i 12 år och går nu vidare till liknade tjänst på Sala kommun. Cajsa Möller kommer att gå in i rollen som tillförordnad näringslivschef från början av april. Idag är Cajsa teamledare inom kommunens kommunikationsavdelning.

Är väl insatt i näringslivs­avdelningens uppdrag

Cajsa är väl insatt i näringslivsavdelningens uppdrag och har redan idag ett samarbete med medarbetarna inom näringsliv. I Cajsas nuvarande roll har hon många kontakter med externa parter till kommunen. Inom näringslivsavdelningen pågår flera spännande projekt som bygger på dialoger med nuvarande- och framtida företagare i Enköping. Med dessa frågor på agendan är Cajsas bakgrund i högsta grad relevant.

Cajsa är utbildad journalist från Drury University i USA. Hon har jobbat som TV-journalist på SVT, bland annat med det populära programmet Trafikmagasinet. Därefter har hon arbetat inom området kommunikation och marknad både inom offentlig- och privat sektor som strateg, specialist och chef med nationella och internationella företagskontakter.

Rekrytering på gång

– Rekrytering av ordinarie näringslivschef kommer igång under de närmaste dagarna. Att det tagit viss tid har att göra med de dialoger som kommunen fört med syfte att få fram en önskvärd profil. Siktet är att ha en ordinarie näringslivschef på plats en bit efter sommaren, säger Hannu Högberg, stabschef för kommunledningsförvaltningen, Enköpings kommun.

Frågor?

Kontakta Cajsa Möller, tillförordnad näringslivschef.

Telefon: 0171-626285

E-post: cajsa.moller@enkoping.se

Foto på Cajsa Möller som tittar in i kameran och ler. Hon sitter ner på en kontorsstol.

Cajsa Möller går in i rollen som tillförordnad näringslivschef från början av april. Foto: Jessica Lindegren