Enköpings näringsliv

Enköpings kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm – Mälardalen. Det geografiska läget vid Mälaren i kombination med närheten till Stockholm, Uppsala och Västerås gör Enköping till en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

Foto på Myranområdet som har en blå toning över bilden. På bilden står texten välkommen till Sveriges närmaste näringsliv.

Grattis till dig som har startat eller ska starta företag här i Enköping! Alla gynnas av den starka tillväxten i regionen. I Enköping präglas företagsklimatet av närheten mellan människor. Med det menas att enköpingsföretagen föredrar att göra affärer och utveckla sitt företag genom relationer, inte genom system.

Om Enköpings näringsliv

Företagen i kommunen gynnas av den starka tillväxten i regionen och många företag vill etablera sig i Enköping. Närheten till kompetens och bra transportvägar, E18 och riksvägarna 55 samt 70 möts här är några saker som lockar. Prognoserna visar också en stark tillväxt av befolkningen i kommunen. Det är något som attraherar fler företag att etablera sig i Enköping, speciellt företag med inriktning på logistik, industri, handel, tjänster och service.

Illustration som föreställer en karta över Enköping och närliggande städer.

Näringslivets konkurrenskraft och tillväxt

Idag bor cirka 46 000 personer i Enköpings kommun. Ungefär 8 000 personer pendlar ut från kommunen till sina arbeten i Uppsala, Stockholm och Västerås men också till Håbo och Upplands-Bro. Cirka 4 000 personer pendlar in till kommunen i huvudsak från Uppsala och Västerås men också från Stockholm och Håbo.

Enköping har starka kopplingar till Stockholmsregionens näringsliv, med logistik, byggverksamhet och en växande tjänstesektor som grund. Vi ser även en växande grön näring (besöksnäring) sprungen ur kommunens starka jordbrukstradition och det faktum att hälften av befolkningen bor på landsbygden.

5100 aktiva företag i kommunen

Enköpings näringsliv utvecklas starkt och 2020 startade 270 nya företag i kommunen. Många branscher har växt de senaste åren i Enköping. Enligt Upplysningscentralen (UC) 2020 uppgår antal registrerade företag i kommunen till 5100 stycken aktiva företag varav 947 stycken är inom lantbruk, skog och fiske.

Några av de största arbetsgivarna i Enköpings kommun, sett till antal anställda är:

 • Enköpings Kommun
 • Ledningsregementet
 • Lasarettet i Enköping
 • Martin & Servera
 • Oriola

Flest företag och anställda i Enköping finns inom företagstjänster, bygg samt parti- och detaljhandel. Aktiebolagen i Enköpings kommun står för drygt 80 procent av arbetstillfällena och 90 procent av omsättningen.

En utvecklad handel och stadskärna

Enköping utvecklas fort och det är mycket på gång i de centrala delarna. Flera stora investeringar kommer förvandla stadskärnan och samtidigt jobbar kommunen tillsammans med fastighetsägarna och företagarna för att utveckla centrum. Målet är utmärkelsen Årets Stadskärna.

Handeln har utvecklats i Enköping. Inte minst sällanköpsindex som har ökat i takt med att det externa handelsområdet Myran vid E18 har växt. Vi har idag ett handelsindex på ca 80 där dagligvaruhandel har cirka 90, sällanköpshandel cirka 70.

Näringslivsavdelningen

Som näringslivsavdelning arbetar vi strategiskt med kommunens utveckling och är vägen in för dig som företagare. Vi hjälper dig att hitta rätt i frågor om tillstånd, mark, lokaler, företagsnätverk och annat som är viktigt för din verksamhet.

Skulptur på Enköpings torg

Foto: Erik Eklund

Vi är vägen in för dig som företagare

Ett välmående och växande näringsliv är avgörande för hela kommunens tillväxt. Kommunens bemötande och hantering av företagsärenden har en central roll i företagsklimatet. Vi som jobbar på näringslivsavdelningen är:

 • Cajsa Möller, tillförordnad näringslivschef
 • Charlotta Stenberg, näringslivskoordinator
 • Thomas Adlercreutz, marknadsutvecklare

De flesta kommuner arbetar idag med att förbättra sin service till företagen. För att Enköping ska stå sig i konkurrensen som en attraktiv kommun för såväl företag som inflyttare och besökare genomförs nu ett förvaltningsövergripande arbete kring att skapa förutsättningar för ett välmående och växande näringsliv.

Visionen för arbetet är att Enköpings kommun är den kommun som skapar bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, driva, växa och etablera sig i.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för företag att starta, driva, växa och etablera sig. Detta kan vi göra tack vare många års erfarenhet och god förståelse för Enköpings näringsliv. Vi stöttar kommunens företag genom att bland annat:

 • finnas tillgänglig för frågor om ditt företag eller kommunens tillväxt
 • ge stöd vid förändring eller utveckling av ditt företag
 • ordna aktivititer för att du ska kunna lära känna andra företagare
 • skapa möten där du kan träffa lokala politiker och tjänstemän från kommunen
 • hjälpa dig att hitta rätt i frågor om tillstånd, mark, lokaler, företagsnätverk och annat som är viktigt för din verksamhet.

Har du frågor?

Telefonnummer: 0171-62 80 80

E-post: naringsliv@enkoping.se

Nätverk, föreningar och aktiviteter

Att nätverka tillsammans med andra är en viktig del i företagandet. De är ett bra sätt för att lära känna andra företagare inom kommunen men också ett sätt att marknadsföra sitt företag.

Det finns flera lokala affärsnätverk där du får möjlighet att träffa och lära känna andra företagare som verkar i Enköping men också lokala politiker och tjänstemän från kommunen.

Foto på person som föreläser och publik.

Foto: MostPhotos

Företagar­föreningar

Det finns lokala och regionala föreningar som du kan bli medlem i för att lära känna andra företagare. Kontakta respektive förening för mer information om medlemskap och aktiviteter.

Enköping Centrum­samverkan

Enköping Centrumsamverkan är en ideell förening som bildades den 5 december 2012. Bakom föreningen står handeln, fastighetsägare och Enköpings kommun. Vår vision är att Enköpings centrum är Mälardalens mest blomstrande småstadskärna, i dubbel bemärkelse, där handeln, kulturen, nöjena, maten och parkerna står i centrum.

Kommunen satsar på att tillsammans med Enköping Centrumsamverkan och fastighetsägare i centrum , ta ett gemensamt grepp om Enköpings centrum och att bli Årets Stadskärna senast 2025.

Ordförande: Susann Karlsson
E-post: susanne.karlsson@lifeeurope.se

Enköping Centrumsamverkans webbplats

Läs mer om Årets stadskärna på webbplatsen Enköping växer

Enköpings Fabriks- och Hantverks­förening

Ordförande: Claes Brorsson

E-post: info@hantverksforeningen.org

Enköpings Fabriks- och Hantverksförenings webbplats

Företagarna i Enköping

Ordförande: Simon Hohenthal

E-post: simon@lexegalia.se

Företagarna i Enköpings webbplats

Fjärdhundra­land ekonomisk förening

Ordförande: Mats Thorburn

E-post: mats@fjardhundraland.se

Fjärdhundraland ekonomisk förenings webbplats

LRF Mälardalen

E-post: malardalen@lrf.se

LRF Mälardalens webbplats

Mälarlandet

Kontaktpersoner:
Ulf Sandqvist, e-post: tibbleantik@gmail.com

Anne-Marie Ericsson, e-post: turism@djurby.se

Mälarlandets webbplats

Örsundsbro Företagar­förening

Ordförande: Marita Haijlen

E-post: info@firfasad.se

Örsundsbro Företagarförenings webbplats

Nätverk och mötes­platser

Här ser du vilka lokala affärsnätverk som finns i Enköpings kommun. Att vara med i ett nätverk är ett bra sätt att lära känna andra företagare.

Enköpings­kontakten

Enköpingskontakten har funnits sedan hösten 2013 som mötesplats och nätverk för näringslivet och kommunen, verksamma i Enköpings kommun.

Enköpingskontaktens webbplats

God morgon Enköping

Gratis frukostmöten för näringslivet i Enköping.

God morgon Enköpings webbplats

Relation

Styrkan i en relation möts i avståndet mellan dem som ingår i den. Är avståndet litet är relationen stark. Är avståndet stort är relationen ytlig och skör. Relation bygger vårt existensberättigande på en enkel insikt: det händer något när människor möts. Relation är ett affärsnätverk i Uppsala län.

Relations webbplats

Företagargalan - Guldliljan

Varje år arrangerar Företagarna Enköping en företagargala där priser delas ut för årets prestationer i åtta kategorier. Det är en välbesökt gala med cirka 400 deltagare varje år och ett populärt event för kommunens företagare.

Läs mer om företagargalan på Guldliljans webb­plats

Dukat bord

Mötet ska ge vägledning för företagare och är ett enkelt sätt att komma i kontakt med olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Mötet är kostnadsfritt och du kan boka fler möten om behov uppstår.

Läs mer om dukat bord

Aktiviteter ordnade av näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen i kommunen anordnar även flera aktiviteter och möten varje år. På dem har du möjlighet att förutom att lära känna andra företagare också träffa lokala politiker och tjänstemän från kommunen.

Näringslivsavdelningens aktiviteter

Projekt och utveckling

Enköping växer och utvecklas mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Det byggs nya bostäder, näringslivet blomstrar och nya stadsdelar växer fram. Vi är med i världens största arkitekttävling, vi ska bli Årets Stadskärna senast 2025 och vi bygger ett nytt familjebad. Vi har en levande landsbygd, vi gör gröna miljösatsningar och vi utvecklar idrotts- och kulturlivet tillsammans med föreningslivet.

Animerad bild på framtida Myranområdet.

Animerad bild framtagen av Root City.

Projekt­området Myran

Enköpings kommun vill tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och exploatörer och andra intressenter utveckla det 72 hektar stora området Myran, söder om E18. Vi vill hitta nya och kreativa idéer för utvecklingen. En utveckling som har till syfte att stärka staden plastvarumärke med innovation och hållbart tänkande.

Locka hit fler besökare och samla kraft till det långsiktiga samhällsbyggandet i Enköping, där såväl stadens centrum som Myranområdet ska dra nytta av varandras styrkor.’

Se utvecklingsprogrammet för Myranområdet på webbplatsen ­Enköping Växer

Mot Årets Stadskärna 2025

Enköpings centrum ska bli Årets Stadskärna senast 2025. Tillsammans med företagare och fastighetsägare vill vi utveckla och förnya centrum till en plats för handel, möten och upplevelser.

Läs mer om årets stadskärna på webbplatsen Enköping växer

Fler utvecklingsprojekt

På webbplatsen Enköping växer finns information om flera större projekt i Enköpings kommun. Där kan du läsa om framtidens Enköping och nya stadsdelarna som växer fram.

Läs om pågående byggprojekt i Enköpings kommun på webbplatsen Enköping växer

Läs om framtidens Enköping på webbplatsen Enköping växer