Servera alkohol

Vill du sälja eller servera alkoholhaltiga drycker måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Du måste också anmäla förändringar i din verksamhet.

Serveringstillstånd enligt alkohollagen krävs i de flesta sammanhang för att du ska få sälja och servera alkoholdrycker.

I Enköping ansvarar socialnämnden för beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker (starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck).

Ansökningarna gäller permanenta och tillfälliga serveringstillstånd för restauranger och andra serveringsställen. Ansökningarna gäller också permanenta och tillfälliga tillstånd för allmänheten och slutna sällskap.

Det är viktigt att du alltid anmäler förändringar i din verksamhet eller i ditt bolag.

Socialförvaltningen utövar tillsyn för att säkerställa att beviljade tillstånd efterlevs, ofta i myndighetssamverkan.

Vanliga frågor

Vad är en förändring som jag måste anmäla?

Exempel på ändringar är större ombyggnader i lokalen, när någon person byts ut eller lämnar bolaget samt när det kommer in nya aktieägare eller finansiärer. Det kan också vara när du upphör med din verksamhet eller överlåter rörelsen samt om det sker en anmälan om förändringar av serveringsansvariga.

Blankett för anmälan om ägarförändringar

Du måste göra din anmälan innan förändringen sker, eftersom den planerade förändringen måste godkännas av tillståndsmyndigheten. Till exempel ska nytillkomna personer som har ett betydande inflytande i rörelsen lämplighetsprövas av tillståndsmyndigheten.

Om du inte anmäler förändringen i förväg kan du bli av med ditt serveringstillstånd.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?