Verksam­heter som kan behöva ha en fett­avskiljare

Finns det verksamhet som hanterar livsmedel i din fastighet? Då finns det krav på att du ska ha en fettavskiljare installerad.

Du som är ägare till en fastighet som hanterar livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad. Det måste du ha för att vattnet inte ska innhålla för stora mängder fett. Fettet stelnar i ledningarna och skapar proppar som gör att avloppsvattnet inte kan komma fram.

Kraven finns i:

  • ABVA (allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning)
  • Boverkets byggregler.

Nedan följer en lista på verksamheter som kan behöva ha en fettavskiljare.

  • bageri, café, konditori och catering
  • charkuteriindustri och konfektyrtillverkning
  • friteringsanläggning, gatukök och kebabgrill
  • livsmedelsbutik med manuell hantering
  • mottagningskök, personalmatsal, skolmatsal och produktionskök
  • pizzeria, restaurang, salladsbar och restaurangvagn
  • slakteri, styckningslokal och sushibar

Utformning av fettavskiljare

För att en fettavskiljare ska bli klassad som typgodkänd ska den vara tillverkad i enlighet med standarden SS-EN 1825-1. Val av storlek, installation, drift och underhåll ska utföras enligt standarden SS-EN 1825-2. Det ska dessutom finnas en spolbrunn efter fettavskiljaren.

VVS-företag kan hjälpa till med val av storlek och typ samt lämplig placering och installation av fettavskiljaren. Inga krav ställs på installation av larm. Tänk på att enbart köksavloppet får kopplas till fettavskiljaren.

Fettavskiljarens placering

Fettavskiljaren ska i första hand placeras utomhus, men så nära källan som möjligt. I särskilda fall kan den placeras inomhus men inte i utrymme där man hanterar eller förvarar livsmedel.

Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring och tömning.

Avståndet mellan fettavskiljaren och uppställningsplatsen för tömningsfordonet bör inte överstiga 10 meter.

Anmälan

Anmälan ska lämnas in till vatten- och avloppsavdelningen i god tid innan fettavskiljaren installeras. Anmälan ska innehålla produktblad för vald fettavskiljare och situationsplan där placering framgår. Glöm inte att även fylla i dimensioneringsunderlaget i anmälan. Blanketten finns på www.enkoping.se.

Besiktning

Kontakta vatten- och avloppsavdelningen för besiktning av fettavskiljaren innan den tas i bruk.

Tömning och rengöring

Hur ofta fettavskiljaren ska tömmas bestäms av vatten- och avloppsavdelningen utifrån belastningen. I normalfallet ska avskiljaren tömmas tolv gånger per år. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att det går att tömma fettavskiljaren. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel hanteras eller förvaras.

Efter tömning bör fastighetsägaren se till att fettavskiljaren återfylls med vatten innan avskiljaren börjar användas igen. Som tumregel vid återfyllning släpper en kökskran, som är fullt öppen i en timme, ut cirka 500 liter = 0,5 kubikmeter.

Kontrollera fettavskiljaren

Fettavskiljaren behöver även funktionskontrolleras med jämna mellanrum.

Hur fungerar det?

En fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom den vattenfyllda avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. För att avskiljaren ska fungera måste den tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Om det går för lång tid mellan tömningarna kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att avloppsvattnet passerar opåverkat genom avskiljaren.

Tömnings­abonnemang hos Vafabmiljö

Om du har en ny fettavskiljare behöver du anmäla det till Vafabmiljö så att de startar ett tömningsabonnemang. Det är endast den entreprenör som VafabMiljö anlitar som får tömma fettavskiljaren. Fettavskiljaren behöver tömmas regelbundet.

Kontakta Vafabmiljö vid frågor om tömningsabonnemang eller andra frågor om tömning av fettavskiljare.

Om Slam på VafabMiljös webbplats

Blanketter

Blanketter om installation av fettavskiljare och om att söka dispens för installation av fettavskiljare