Nytto­parkerings­tillstånd

Du som är företagare eller arbetar för en myndighet kan få ett nyttoparkerings­tillstånd. Detta gäller till och med 2 maj. Sedan kommer nya regler.

Parkeringstillståndet är till för dig som måste parkera på särskilda platser för att kunna sköta ditt arbete.

Tillståndet gäller bara för att parkera din bil på gatumark och allmänna parkeringsplatser inom Enköpings kommun.

Tillståndet gäller alltså inte på enskild mark, till exempel vid Enköpings hyresbostäders fastigheter.

Vanliga frågor

Generellt gäller att fordonet ska ha en avgörande betydelse för att du ska kunna utföra ditt arbete. Här kan du läsa om villkor för nyttoparkeringstillstånd

Ditt fordon behöver uppfylla någon av punkterna nedanför:

 • Fordonet har en fast inredd arbetsplats för installation eller reparation av fast egendom eller tyngre lös egendom.
 • Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid installation i fast egendom, men inte för nybyggnation eller större ombyggnad.
 • Fordonet används för renhållning av fastigheter.
 • Fordonet används för arbetsledning för personal i grupperna i punkterna här ovanför.
 • Fordonet används för budsändning.
 • Fordonet används för inspektion.
 • Att du i övrigt kan bekräfta att uppställning är nödvändig för arbetets utförande.
 • Fordonet används i vissa verksamheter inom den offentliga sektorn.

Generellt gäller att fordonet ska ha en avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.

Avgiften för en bil är 1 500 kronor för ett kalenderår. Om du har flera fordon inom samma företag eller myndighet är avgiften för de övriga fordonen 1 200 kronor.

Tillståndet gäller endast för att parkera bilen på gatumark och allmänna parkeringsplatser inom Enköpings kommun. Tillståndet gäller alltså inte parkering på enskild mark, till exempel vid Enköpings hyresbostäders fastigheter.

Regler för nyttoparkeringstillstånd:

 • Du får parkera på allmänna parkeringsplatser utan att betala avgift.
 • På parkeringsplatser där maxtiden är upp till två timmar får du
  parkera i max två timmar.
 • Tillståndet gäller bara då fordonet används i din verksamhet.
 • Du får parkera högst två timmar i följd på platser där det är parkerings­förbud.
 • Du får inte parkera i reserverade körfält, på busshållplatser, i vändzoner, i lastzoner eller i andra zoner som har reserverats för ett särskilt ändamål.
 • Du får inte parkera på privat mark.
 • Du får inte parkera på parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.
 • Den som inte följer reglerna får en parkeringsanmärkning enligt kommunens regler för uppställning på gatumark. En kopia av tillståndet gäller inte och om tillståndet missbrukas kommer kommunen att återkalla det.

Det är viktigt att du visar tillståndet tillsammans med en P-skiva. Ställ in tiden när du började din parkering. Placera sedan tillståndet på insidan av fordonets framruta så att framsida på kortet är synligt utifrån.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?