Säg upp plats i skola vid flytt från kommu­nen eller byte till friskola

Om du ska flytta från kommunen eller byta till en friskola ska du säga upp din plats i skolan.

Tänk på att lämna in din uppsägning i så god tid som möjligt.