Anmäl att driva skola, förskola eller fritidshem

Om du ska driva en skola, förskola eller fritidshem måste du anmäla det till miljö- och byggnads­förvaltningen.

Mer om anmäl att driva skola, förskola eller fritidshem

Du måste ansöka senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Tiden börjar att räknas från det datum som din anmälan är komplett.

Om du inte anmäler verksamheten i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. Det aktuella beloppet anges i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) på riksdagens webbplats

Vad du behöver skicka med i anmälan

  • Ritningar över lokalen i skala 1:100 där det framgår vad rummen används till, till exempel klassrum, kapprum, toaletter, förråd och omklädningsrum.
  • Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där lokalernas projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden framgår.
  • Plan över omgivningen.
  • Övrig information som kan vara viktig för ärendet

Inför inspektion

Cirka tre månader efter att verksamheten har startat bokar vi en tid med dig för inspektion. Inför inspektionen ska du ta fram följande:

  • Protokoll efter ljudmätning av installationsbuller inomhus
  • Radonprotokoll
  • Personbelastningsritning utifrån ventilationsflöden
  • Säkerhetsdatablad till kemikalier
  • Kemikalieförteckning