Ansök om tillstånd för värme­pump

Om du är intresserad av att skaffa en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Till ansökan måste du bifoga en situationsplan som visar

  • var byggnader och fastighetsgränser finns
  • planerad placering av energibrunn, jord- eller sjövärmeslingor
  • egen och grannars vattenbrunnar inom 50 meter från energibrunnen, jord- eller sjövärmeanläggningen. Ange också om brunnen är grävd eller borrad.
  • egen och grannars avloppsanläggningar inom 50 meter från energibrunn eller jord- eller sjövvärmeanläggning
  • var andras energibrunnar och värmeslingor är placerade, om de finns inom 50 meter från planerad anläggning.

 

Exempel på situationsplan för bergvärme

 

Exempel på situationsplan för bergvärme. Kontakta kommunen för hjälp.

 

Om du känner dig osäker på vad som ska finnas med i situationsplanen kan vi hjälpa dig.