Parkerings­tillstånd

Det finns fyra olika typer av parkeringstillstånd i Enköpings kommun.

Landsbygds­tillstånd

Parkeringstillstånd för de som bor på landsbygden ersätter dagens periodmärken. Du som har fått ett landsbygdstillstånd kan köpa en digital parkeringsbiljett för 350 kronor som gäller i 30 dagar.

Gäller på vissa parkeringar

Tillståndet gäller på utpekade avgiftsbelagda parkeringar i centrala Enköping. De med giltigt tillstånd och parkeringsbiljett får parkera i upp till nio timmar i följd på samma parkeringsplats.

Landsbygdstillståndet gäller på:

 • Traktorparkeringen på Lillebergsgatan
 • Sparbankens parkering vid Västra Ringgatan
 • Pausparkeringen vid Rådmansgatan
 • Enavallens parkerings norra sida
 • Södra delen av Stockholmsvägens parkering

Se kartan nedan.

Karta som visar vart landsbygdstillstånd gäller

Dessa fordon kan få tillstånd

Du ska ha behörighet att köra det fordon som du söker tillstånd för samt stå som registrerad fordonsägare i Vägtrafikregistret. Tillståndet kan endast ges för fordon registrerade som:

 • Personbil klass I
 • Lätt lastbil
 • Lätt buss
 • Motorcykel
 • Moped klass I

Tillstånd för dig som bor utanför tätorten

Du kan få tillståndet om du är folkbokförd på en adress i Enköpings kommun men utanför Enköpings och Bredsands tätortorter och om du bor längre än en kilometer från en busshållplats eller om den hållplatsen trafikeras av en busslinje med färre än tio avgångar om dagen per riktning (vintertidstabell).

De linjer som har färre än 10 avgångar per riktning om dagen (vintertidstabell) är följande.

 • Linje 221 Enköping – Lillkyrka (- Ön)
 • Linje 224 Enköping – Stubbo
 • Linje 225 mellan Fjärdhundra och Heby.
 • Linje 226 Haga – Enköping

Undantag görs för linje 895 Bålsta - Örsundsbro. Linjen har fler än 10 avgångar om dagen per riktning men den trafikerar inte Enköping. De som har kortare än en kilometer till en av linjens hållplatser kan därför få ett landsbygdstillstånd.

Om du bor i Kolarvik-sjöängarna och minst en kilometer från Fagerudds busshållplats så kan du ansöka om landsbygdstillstånd.

Tillstånd för dig som bor utanför kommunen

Det finns även möjlighet för personer som bor i vissa områden utanför kommunen att ansöka om landsbygdstillstånd. Det gäller endast för de som bor på landsbygden och i orter med mindre än 750 invånare (undantag Irsta). Dessa orter är följande:

 • Landsbygden väster om Vänge (Uppsala)
 • Landsbygden öster om Västerås/Tillberga
 • Landsbygden mellan Ransta (Sala) och Tillberga
 • Landsbygden öster om Morgongåva (Heby)
 • Landsbygden mellan Strängnäs och Enköping
 • Irsta (Västerås)

Ansökan

Du kan ansöka om tillståndet på nätet eller via en pappersblankett. Sedan kan du köpa parkeringsbiljett.

Det går snabbast att söka via e-tjänsten. Du får svar inom 1-2 dagar. Använder du blanketten kan det ta upp till en vecka innan du får svar.

Tillståndet gäller i ett år. Om du redan har ett tillstånd kommer det att finnas en förenklad ansökan.

Boende­parkerings­tillstånd

Boendeparkering för dig som bor i centrum ersätter dagens periodmärken. Du som har fått ett boendeparkeringstillstånd kan köpa en en digital parkeringsbiljett för 350 kronor som gäller i 30 dagar.

Gäller på vissa parkeringar

Tillståndet gäller på utpekade avgiftsbelagda parkeringar i centrala Enköping. De med giltigt boendeparkeringstillstånd och parkeringsbiljett får parkera i upp till sju dagar i följd på samma parkeringsplats.

Boendeparkeringstillståndet gäller på:

 • Traktorparkeringen på Lillebergsgatan
 • Sparbankens parkering vid Västra Ringgatan
 • Pausparkeringen vid Rådmansgatan – Eriksgatan – Kryddgårdsgatan
 • Kryddgårdsgatan mellan Torggatan och Tullgatan samt mellan Ågatan och Hamngatan
 • Rådmansgatan mellan Kryddgårdsgatan och Östra Ringgatan
 • Eriksgatan mellan Ågatan och Hamngatan
 • Hamngatan mellan Eriksgatan och Kryddgårdsgatan

Här nedan kan du se en karta på var boendeparkeringstillstånd gäller.

Karta över gator där boendeparkeringstillstånd gäller.

Dessa fordon kan få tillstånd

Du ska ha behörighet att köra det fordon som du söker tillstånd för samt stå som registrerad fordonsägare i Vägtrafikregistret.

Tillståndet kan endast ges för fordon registrerade som:

 • Personbil klass I
 • Lätt lastbil
 • Lätt buss
 • Motorcykel
 • Moped klass I.

Gäller dig som bor på dessa gator

Du som är folkbokförd på följande adresser kan ansöka om boendeparkeringstillstånd

 • Västra Ringgatan
 • Kyrkogatan
 • Källgatan
 • Eriksgatan
 • Rådhusgatan
 • Rådmansgatan
 • Badhusgatan
 • Lillebergsgatan
 • Kryddgårdsgatan
 • Östra Ringgatan
 • Torggatan ojämna adresser 19 – 49 och jämna adresser 14 - 44
 • Sandgatan ojämna adresser 13 – 39 och jämna adresser 24 – 46
 • Kungsgatan ojämna adresser 1 – 37 och jämna adresser 4 – 38
 • Doktor Westerlunds Gata jämna adresser 2 – 14
 • Ågatan 15 - 36
 • Tullgatan 2 - 18
 • Fjärdhundragatan 45 – 68

Ansökan

Det går snabbast att söka via e-tjänsten. Du får svar inom 1-2 dagar. Använder du blanketten kan det ta upp till en vecka innan du får svar.

Tillståndet gäller i ett år. Om du redan har ett tillstånd kommer det att finnas en förenklad ansökan.

Nytto­parkerings­tillstånd

Parkeringstillstånd för företag och myndigheter kommer att ersätta dagens periodmärken. Det finns två typer av tillstånd för nyttoparkering, typ A och typ B.

Gäller företag och myndigheter

Du kan söka tillstånd för alla fordon som är registrerade hos ett företag, inte bara de fordon som används för vissa arbetsuppgifter. Om man som privatperson har en bil som används för att utföra sitt arbete, exempelvis en mäklare, och den bilen inte är registrerad hos ett företag ska den personen ansöka och förklara anledningen till det och företaget ska skriftligt godkänna detta.

Ansökan

Sök tillståndet på nätet eller via en pappersblankett.

Tillståndet gäller i ett år. Om du redan har ett tillstånd kommer det att finnas en förenklad ansökan.

Nyttoparkerings­tillstånd typ A

Företag eller myndighet som har sin verksamhet registrerad på följande adresser kan få tillståndet:

 • Västra Ringgatan
 • Kyrkogatan
 • Källgatan
 • Eriksgatan
 • Rådhusgatan
 • Rådmansgatan
 • Badhusgatan
 • Lillebergsgatan
 • Kryddgårdsgatan
 • Östra Ringgatan
 • Torggatan ojämna adresser 19 – 49 och jämna adresser 14 - 44
 • Sandgatan ojämna adresser 13 – 39 och jämna adresser 24 – 46
 • Kungsgatan ojämna adresser 1 – 37 och jämna adresser 4 – 38
 • Doktor Westerlunds Gata jämna adresser 2 – 6
 • Ågatan 15 - 36
 • Tullgatan 2 - 18
 • Fjärdhundragatan 45 – 68

Kostnad för nyttoparkerings­tillstånd A

De företag och myndigheter som får tillståndet kan köpa en digital nyttoparkeringsbiljett typ A för 500 kronor som gäller 30 dagar per fordon.

Tillstånd typ A gäller vissa parkeringar

Tillståndet gäller på utpekade avgiftsbelagda parkeringar i centrala Enköping. De med giltigt nyttoparkeringstillstånd och nyttoparkeringsbiljett kan parkera i upp till sju dagar i följd på samma parkeringsplats.

Nyttoparkeringstillståndet typ A gäller på:

 • Traktorparkeringen på Lillebergsgatan
 • Sparbankens parkering vid Västra Ringgatan
 • Pausparkeringen vid Rådmansgatan – Eriksgatan – Kryddgårdsgatan
 • Kryddgårdsgatan mellan Torggatan och Tullgatan samt mellan Ågatan och Hamngatan
 • Rådmansgatan mellan Kryddgårdsgatan och Östra Ringgatan
 • Eriksgatan mellan Ågatan och Hamngatan
 • Hamngatan mellan Eriksgatan och Kryddgårdsgatan

Här nedan kan du se en karta på var nyttoparkeringstillstånd typ A gäller.

Karta som visar vart nyttoparkeringstillstånd A gäller.

Nyttoparkerings­tillstånd typ B

Alla företag och myndigheter kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd typ B och köpa en digital nyttoparkeringsbiljett.

Nyttoparkeringskort typ B tillåter parkering var som helst på kommunala avgiftsbelagda parkeringar i max 9 timmar i följd.

Kostnad för Nyttoparkerings­tillstånd typ B

Nyttoparkeringsbiljett typ B kostar 700 kronor/månad per fordon.

Ansök om nyttoparkerings­tillstånd

Det går snabbast att söka via e-tjänsten. Du får svar inom 1-2 dagar. Använder du blanketten kan det ta upp till en vecka innan du får svar. När du fått ditt tillstånd kan du köpa en digital biljett. Det kan du göra direkt i e-tjänsten.

Tillståndet gäller i ett år. Om du redan har ett tillstånd kommer det att finnas en förenklad ansökan.

Parkerings­tillstånd för rörelsehindrad

När du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad behöver kommunen göra en utredning för att avgöra om du kan få det.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Du som behöver ha ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska uppfylla följande krav:

 • vara folkbokförd i kommunen
 • ha en stor och varaktig funktionsnedsättning som kraftigt påverkar förmågan att gå.

När vi har fått in din ansökan gör vi en utredning utifrån den lagstiftning som finns. Till din ansökan behöver vi ett medicinskt utlåtande. Det kan du få av din läkare.

Parkeringstillstånd även om du inte själv kör bilen

I undantagsfall kan även du som inte själv kör bilen få ett parkeringstillstånd. Utredningen utgår alltid från vilken gångförmåga du som passagerare har. Det beror också på om du själv kan invänta föraren medan den parkerar bilen. Annars ska föraren följa de vanliga trafikreglerna och lämna dig som passagerare nära ditt mål. Därefter ska föraren parkera bilen på en vanlig parkeringsplats.

Tidsbegränsning

Parkeringstillståndet är tidsbegränsat. Det innebär att du kan få parkeringstillstånd från 6 månader upp till högst fem år. Sedan får du göra en ny ansökan.

Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta kommunen för att få mer information om i vilka länder tillståndet gäller.

Placera parkerings­tillståndet på vindrutans insida, väl synligt utifrån. Parkerings­tillståndet ger dig rätt att parkera

 • på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning och under högst den tid som finns angiven på platsen
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar
 • under högst 3 timmar i följd där parkering är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera där det är förbjudet att stanna eller på platser som är avsedda för ett visst ändamål eller fordonsslag, till exempel en vändzon, lastzon, taxizon eller parkeringsplats för buss eller lastbil. Parkerings­tillståndet gäller inte heller på huvudled, med undantag om det finns ett särskilt vägmärke som visar att det är tillåtet att parkera. På gårdsgator gäller parkerings­tillståndet bara på särskilda parkerings­platser.

Parkeringstillståndet gäller inte på privat mark, till exempel i parkeringshus. Kontakta markägaren för att höra vad som gäller.

Ingen parkeringsavgift i Enköping

Inom Enköpings kommun får du parkera på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Om du besöker en annan kommun behöver du ta reda på vad som gäller i just den kommunen.

Hantering av personuppgifter för parkeringstillstånd

För att vi ska kunna fatta beslut om din ansökan behandlar vi de personuppgifter som du och din läkare har lämnat till oss. Vi sparar uppgifterna så länge du har parkeringstillståndet och därefter i ytterligare fem år. Uppgifter som rör dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden eller som har en medfödd intellektuell funktionsnedsättning sparar vi i vårt arkiv för forskning. I det här ärendet är det tekniska nämnden som ansvarar för att vi hanterar dina personuppgifter på rätt sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få kopior på dem. Denna rätt kallas rätt till tillgång. Den får du utöva när som helst utan kostnad, men med rimliga intervaller.

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att be om att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt om att be om att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli glömd).

Du har också rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Begränsa betyder att vi bara får behandla personuppgifterna för vissa avgränsade syften. Det kan vara fallet när du har begärt en radering eller en rättelse och du vill att vi begränsar behandlingen till dess att en prövning är klar.

I vissa fall har du också rätt att få dina uppgifter flyttade, så kallad dataportabilitet.

Om nämnden fattar ett beslut om dina personuppgifter och beslutet går dig emot, har du rätt att få ett beslut om det som du kan överklaga till förvaltningsdomstol.

Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål. De är tillsynsmyndighet. Du kan också ha rätt till skadestånd om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.

Vi delar dina uppgifter med andra

Vi delar följande personuppgifter med det vaktbolag som sköter parkeringsövervakningen: kortets serienummer, födelseår, kön och om du är förare eller passagerare. Övriga uppgifter lämnar vi endast ut på begäran till polisen. När vi lämnar över personuppgifter till andra har vi tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Avtalen reglerar att de hanterar personuppgifterna på det sätt som styrs av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. Den lagliga grund vi använder i det här fallet kallas myndighetsutövning.