Drift­infor­mation

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Från den 25 maj till december 2021 pågår arbeten vid busshållplatserna på Resecentrum. Detta leder till vissa ändringar i vart bussarna stannar.

Du hittar information om tillfälliga hållplatser och ändringar i kollektivtrafiken på

ULs hemsida

Pågående väg­arbeten

Vi ska renovera avlopps- och dagvattenledningar på Fagerskogsgatan under vecka 43. Arbetsfordon kommer att vara ståendes på gatan så det blir begränsad framkomlighet.

Under renoveringen kan en lukt av plast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara. Det är bra om ni väntar med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. Denna lukt kan även spridas längre bort i området.

Efter renoveringen kommer vi att asfaltera. Arbeten med det pågår från vecka 43-45. Framkomligheten kommer vara något begränsad. Det är bra om man undviker att parkera längs med gatorna vecka 43-44. Under vecka 45 kommer det att vara parkeringsförbud.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på följande gator från 1 november till 30 april:

  • Drottninggatan 6-20. Förbud att parkera måndagar klockan 8-16.
  • Tullgatan, Malmgrensgatan, Sämskarbogatan, Drottninggatan 22-32. Förbud att parkera tisdagar klockan 8-16
  • Kabelgatan, Voltgatan, Kristinagatan (södra), Fagerskogsgatan. Förbud att parkera onsdagar klockan 8-16
  • Sankt Larsgatan, Kristinagatan (norra). förbud att parkera torsdagar klockan 8-16.
  • Drottninggatan 34-38. Förbud att parkera fredagar klockan 8-16

Förbudet att parkera gäller även om en helgdag infaller dessa dagar.

Magasinsgatan stängs delvis av nere vid reningsverket. Det kommer vara ett körfält öppet. Spolbilar kommer att komma fram som vanligt.

Anledningen är att vi bytter ut va-ledningar som går under Magasinsgatan.

Det går inte att åka mellan Bangårdsgatan och Stockholmsvägen/JP Johanssons gata. Välj annan väg, till exempel via Drottninggatan/Tullgatan. Vi kommer att uppdatera här på sidan hur länge denna del av arbetet pågår.

Arbetet beror på att vi bygger en Cirkulationsplats. För att öka trafiksäkerheten och göra det lättare att ta sig fram. Under en period kommer det vara minskad framkomlighet.

Arbeten pågår från 7 juni och beräknas vara klart till 30 november.

Sandbrogatan är avstängd från infarten vid Torggatan till en bit innan Lilla vägen. Infart till Sandbrogatan sker från rondellen Tullgatan/Östra Ringgatan. Vatten och avloppsavdelningen ska renovera VA-ledningar och Ena Energi ska utföra fjärrvärmearbeten. Arbetet beräknas vara avslutat i november.

I korsningen Stockholmsvägen-Österleden-Annelundsgatan bygger vi en rondell för att öka framkomlighet och säkerhet i korsningen.

Under arbetetstiden är det minskad framkomlighet och planeras att vara klart i slutet av december.


Vägarbeten görs mellan Fågelbärsgatan och Lingongatan, det blir begränsad framkomlighet. Vissa tider kommer det bli avstängt. Följ skyltningen när trafiken leds om.

31 maj-14 juni. Vid Tallbacksvägen 10-24 är ena körfältet avstängt. Tallbacksvägen 24 till korsningen Lingongatan pågår arbete över hela vägbredden.

Vi behöver byta vatten- och avloppsledningar. Sedan kommer gatan att asfalteras om.

Pendlarparkeringen vid Bangårdsgatan kommer stängas av från 10 maj. Det kommer att pågå arbeten med busshållplatserna vid resecentrum som beräknas vara klara i december. Vi hänvisar till parkeringsplatserna vid pendlarparkeringen Mästergatan.

Från början av mars kommer vi att genomföra arbeten vid infarten till Nyängsvägen och Kungsgatan 51-69.

Det kommer bli begränsad framkomlighet på Kungsgatan och Nyängsvägen med smalare körfält. Arbetena görs i etapper. Arbetet beräknas vara klart i mitten av oktober.

Vi kommer att göra säkrare skolvägar med övergångsställen och nya busshållplatser. Samtidigt passar vi på att renovera vatten- och avloppsledningarna i området.