Underrätta om markarbete i förorenat område

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område måste du underrätta kommunen.

Beroende på exempelvis hur allvarlig föroreningen är samt den miljötekniska markundersökningens kvalitet och omfattning kan miljö- och byggnadsnämnden ställa ytterligare krav eller begära kompletterande undersökningar innan markarbetet kan börja.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.