Skicka in skrotningsintyg för aggregat med köldmedier

Gäller anläggningar för kyl- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.