Ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämp­nings­medel

Om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på tomtmark vid flerfamiljshus, skola och förskola, idrottsanläggning, lekplats, park eller trädgård dit allmänheten har tillträde måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Mer om ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel

Din ansökan måste ha kommit till kommunen senast fyra veckor innan planerad bekämpning.