Ansök om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker

Om du vill servera alkohol i din verksamhet, måste du ansöka om tillstånd.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Uppgifter om sökande
 • Ansökan avser
 • Serveringsställe
 • Serveringslokaler
 • Serveringens omfattning
 • Serveringstider
 • Underskrift av firmatecknare
 • Anmälan om serveringsansvariga
 • Finansiering av verksamheten. Du kan välja att göra en finansieringsplan på egen hand eller använda vår mall för finansieringsplan.

  Mall finansieringsplan (pdf, 450 kB)
 • Till ansökan ska även bifogas bilagor enligt förteckning

Innan handläggningen påbörjas av socialnämndens tjänstemän ska prövningsavgiften vara betald. Prövningsavgiften ska betalas in till Enköpings kommun postgiro 7 07 27-3. Märk betalningen med ditt sökandenamn samt socialförvaltningen.

Först sker en utredning av ärendet med genomgång av handlingarna, kontakter och besök med och hos sökanden. Ärendet skickas (remitteras) till polismyndigheten för att kontrollera om sökande finns med i misstankeregistret och till skatteverket för att kontrollera att sökande inte har skatteskulder. Socialnämnden kan också skicka
förfrågningar till andra berörda myndigheter både inom och utom kommunen. Slutligen ska ärendet avgöras i form av beslut av delegerad tjänsteman eller i socialnämnden.

Ansökan skall undertecknas av behörig person och sändas till:

Socialförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.