Ansök om tillstånd för minskad provtagning av dricksvattenkontroller

Om du vill utesluta parametrar elller minska provtagningsfrekvensen måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

För att ett tillstånd ska beviljas måste du uppfylla vissa villkor. Som ansvarig för en dricksvatten­anläggning är det du som ska utreda om en del kan uteslutas i dricksvattenkontrollen.

Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2001:30 reglerar undantagen för begränsning eller borttagning av speciella parametrar.

Ansök om tillstånd

För att få ett tillstånd måste du skicka en skriftlig ansökan till miljö- och byggnadförvaltningen på mejladressen miljoavdelningen@enkoping.se.

Din ansökan ska innehålla

  • verksamhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter
  • uppgift om vilken eller vilka delar du vill utesluta
  • faroanalys för den aktuella dricksvattentäkten med uppgift om varför du tror att det är sannolikt att dessa ämnen in kommer att finnas i din dricksvattentäckt
  • en förklaring till sånt som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det kan till exempel vara användning av processkemikalier, industrier eller avfallsstationer som ligger i närheten eller spridning av bekämpningsmedel.
  • provsvar enligt fastställt provtagningsprogram för de senaste tre åren.

Förutsättningar för minskad undersökningsfrekvens

För att du ska få en minskad undersökningsfrekvens för en parameter vid normal eller utvidgad undersökning enligt avsnitt C i LIVSFS 2001:30 (ändrad genom omtryck LIVSFS 2017:2) måste du

  • visa via den fastlagda faroanalysen att inga ämnen eller mikroorganismer rimtligtvis kan förväntas försämra dricksvattnet.
  • visa att analyssvar för parametrarna, som tagits enligt fastlagt provtagningsprogram under minst tre år, är lägre än 60 procent av värdet som anges i bilaga 2 i LIVSFS 2001:30. Provtagningsplatserna ska vara representativa för hela vattenförsörjningsområdet.
  • alltid undersöka parametern E. coli enligt avsnitt A och enligt frekvensen som anges i avsnitt C, tabell II i LIVSFS 2001:30).

Om LIVSFS 2001:30 på Livsmedelsverkets webbplats

Om LIVVSFS 2017:2 på Livsmedelsverkets webbplats

Förutsättningar för att ta bort parameter som ska undersökas

För att du ska få ta bort en parameter som normalt ska undersökas måste du

  • visa att analyssvar för parametern, som tagits enligt fastlagt provtagningsschema under minst tre år, är lägre än 30 procent av gränsvärdet som anges i bilaga 2 i LIVSFS 2001:30. Provtagningsplatserna ska vara representativa för hela vattenförsörjningsområdet.
  • faroanalysen bekräfta att människors hälsa skyddas från skadliga effekter av alla slags föroreningar i dricksvattnet.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.