Ansök om godkännande för hemtjänst

Ansökan gäller godkännande för valfrihetssystem i hemtjänst.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag (pdf, 535 kB)

Broschyr om kundval (pdf, 535 kB)

När ansökan är inlämnad kommer ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattas beslut av kommunen om företaget kommer att godkännas som utförare.

Bilagor

Bilaga 1: Värdegrund (pdf, 177 kB)

Bilaga 2: Avvikelsehantering SoL och HSL (pdf, 212 kB)

Bilaga 3: Social dokumentation (pdf, 1 MB)

Bilaga 4: Riktlinjer ej anträffbar kund (pdf, 46 kB)

Bilaga 5: Basförråd

Bilaga 6.1: Karta Östra Enköping (pdf, 846 kB)

Bilaga 6.2: Karta Västra Enköping (pdf, 830 kB)

Bilaga 7: Ersättningsnivåer vid kundval (pdf, 71 kB)

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.