Ansök om godkännande för daglig verksamhet

Ansöka gäller godkännande för valfrihetssystem i daglig verksamhet enligt LSS.

När ansökan är inlämnad kommer ansvariga på företaget att kallas till en intervju. Därefter fattas beslut av kommunen om företaget kommer att godkännas som utförare.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag (pdf, 530 kB)

Bilagor

Bilaga 1: Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund (pdf, 177 kB)

Bilaga 2: Nivåbedömningar (pdf, 50 kB)

Bilaga 3: Social dokumentation (pdf, 1 MB)

Bilaga 4: Avvikelsehantering SoL och HSL (pdf, 110 kB)

Bilaga 5: Ersättningsnivåer (pdf, 110 kB)

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.