Anslut till kommu­nalt vatten och avlopp

Du som ska ansluta kommunalt vatten och avlopp till flerbostadshus eller verksamhet behöver fylla i en ansökan om att ansluta. Det är viktigt att du skickar in rätt underlag.

Så här ansluter du till kommunalt vatten och avlopp

Bild på processkarta för anslutning till kommunalt vatten. Se beskrivning efter bilden.gsprocess

Så här ansluter du

Steg 1. Du ansöker om att ansluta och meddelar oss om du behöver byggvatten

När du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en blankett för att ansöka om anslutning. Du behöver också skicka in en separat blankett om du önskar byggvatten.

Ansök om byggvatten

Till ansökan behöver du skicka med följande handlingar:

VA-plankarta

VA-plankartan ska innehålla följande:

  • Ledningsdragning med rördimensioner till samtliga byggnader, från tomtgräns till vattenmätare
  • Vattenmätarens placering (vattenmätaren ska vara placerad innan första tappställe)
  • Placering av första tappställe
  • Hantering av dagvatten.
  • Annan va-installation, så som fettavskiljare, oljeavskiljare och sprinklerutrustning

Beroende på vilken verksamhet du ska ansluta kan du behöva andra ansökningshandlingar.

Du kan behöva ta hjälp av en vvs-konsult för att kunna räkna ut för att ta fram de uppgifter vi frågar efter i blanketten.

Steg 2. Vi granskar din ansökan

När vi får in ansökan går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

Steg 3. Vi meddelar dig om beslut och kostnad

Vi meddelar dig om du kan ansluta och vad det kommer att kosta.

Steg 4. Vi skapar förbindelsepunkt

Om det inte redan finns en förbindelsepunkt så skapar vi en. Det betyder att vi anlägger vatten-och avloppsledningar till din tomtgräns.

Steg 5. Vi fakturerar anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är skapad så skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Det gäller om avgiften inte redan är betald sedan tidigare. I vissa fall behöver vi ta betalt för en så kallad lägenhetsavgift även om du har betalat större delen av anläggningsavgiften tidigare.

Kostnader för att ansluta till vatten och avlopp

Steg 6. Du planerar och anlägger

Du ansvarar för att anlägga ledningar på fastigheten fram till förbindelsepunkten. Du ansvarar också för att vattenmätarplatsen är rätt utförd. Du behöver då planera var den ska monteras och installera en konsol. Du
kan se hur det ska vara på bilden nedanför.

Enköpings kommun äger vattenmätaren och monterar den på plats.

Du som fastighetsägare ansvarar för att mätarplatsen förbereds med fast monterad konsol med avstängningsventiler. Mätare ska vara monterad innan första tappstället.

Du ska vårda mätaren och se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte samt skydda mätaren
mot frost, olämplig värme och yttre påverkan. För att skydda anläggningen och undvika att vatten rinner tillbaka i ledningsnätet ska en backventil vara installerad på inkommande ledning.

mätare 1
tre mätare
två mätare
tabell


Steg 7. Du kontaktar kommunen för installation av vattenmätare

Du kontaktar oss i god tid för att vi ska installera vattenmätare och öppna servisventilen för vatten.

Steg 8. Vi monterar vattenmätare

Vi monterar vattenmätaren och öppnar servisventilen så att du får tillgång till vatten och avlopp.

Kontakta oss om du har frågor om din ansökan

Kontakta oss på anslutningva@enkoping.se om du har frågor. Vi hjälper dig med information som du kan behöva innan du skickar in blanketten. Om du i tidigt skede skickar in en komplett ansökan med ritningar kan handläggningstiden för ditt ärende bli kortare.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.