Anmäl yrkesmässig hygienisk verksamhet

Om du planerar att driva en verksamhet som innebär risk för blodsmitta måste du anmälan det till kommunen.

Att skicka med vid anmälan:

  • planritning över lokalerna som visar hur de ska inredas och utrustas samt vad de olika rummen ska användas till, till exempel behandlingsplats, toalett, städutrymme, utslagsvask och förråd
  • övrig information som kan vara viktig för ärendet.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.