Anmäl solarium

Om du planerar att starta en solarieverksamhet måste du anmäla det till kommunen.

Till anmälan ska du skicka med

  • planritning över lokalerna som visar hur de ska inredas och utrustas samt vad de olika rummen ska användas till. Exempelvis toaletter, förråd och omklädningsrum
  • protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där lokalernas projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden framgår
  • solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 6033-2-27:1010. 

Du måste lämna in din anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.