Anmäl sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

Innan en auktoriserad saneringsfirma sanerar avloppsrören måste du anmäla åtgärden till kommunen.

Du måste göra anmälan senast sex veckor innan planerad sanering.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.