Anmäl registrering av livsmedelsanläggning

Om du ska starta en livsmedelsanläggning måste du anmäla det till kommunen.

14 dagar efter att du har skickat in en komplett anmälan får du öppna verksamheten. Kontrollera att du har fått med allt som behövs till din anmälan.

En livsmedelsinspektör kommer att kontakta dig för att boka en tid för kontroll.

In English

If you are going to start a food-related establishment, you must report it to the municipality. You may start your business two weeks after a complete application for the registration has been received by the environmental and building administration. Please check that you have filled in the application form correctly before submitting.

An Inspector will contact you to book an appointment for inspection.

Form

Application for the registration of a food-related establishment (pdf, 101 kB)

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.