Anmäl miljöfarlig verk­samhet

Om du ska starta en verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser måste du anmäla den till kommunen.

Mer om anmäl miljöfarlig verksamhet

Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Som miljöfarlig verksamhet räknas till exempel:

  • industrier
  • bensinstationer
  • verkstäder
  • avloppsanläggningar
  • täkter
  • återvinningsanläggningar
  • lantbruk.

Även olika typer av hantering av avfall, mellanlager, sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten och uppläggning av muddermassor eller annat avfall räknas som miljöfarlig verksamhet.