Anmäl miljöfarlig verksamhet

Om du ska starta en verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser måste du anmäla den till kommunen.

Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Som miljöfarlig verksamhet räknas till exempel

  • industrier
  • bensinstationer
  • verkstäder
  • avloppsanläggningar
  • täkter
  • återvinningsanläggningar
  • lantbruk.

Även olika typer av hantering av avfall, mellanlager, sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten och uppläggning av muddermassor eller annat avfall räknas som miljöfarlig verksamhet.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.