Anmäl installation av fettavskiljare

Som fastighetsägare är du ansvarig för det avloppsvatten som du släpper ut från fastigheten till det allmäna vatten- och avloppsnätet. Därför måste det finnas en fettavskiljare installerad i verksamheter som hanterar livsmedel.

När du har fyllt i blanketten ska du skicka in den med post eller e-post anslutningva@enkoping.se. Hit kan du också vända dig om du har frågor.

Ansökan kostar ingenting och du får svar inom några veckor.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.